RSTAB - Obliczenia konstrukcji szkieletowych

Przydatne funkcje i narzędzia do efektywniejszej pracy

 1. Okno dialogowe z kombinacjami i tabelą 2.5 Kombinacje obciążeń

  Automatyczne tworzenie kombinacji

  Okno dialogowe „Wyświetlać przypadki i kombinacje obciążeń" zapewnia opcję automatycznego generowania kombinacji obciążeń i wyników, po wybraniu odpowiednich reguł kombinacji. Dane, ułożone w oknie w sposób przejrzysty, pozwalają np. na kopiowanie, dodawanie lub zmianę numeracji przypadków obciążeń. 

  Przypadki i kombinacje obciążeń można ponadto kontrolować w tabelach od 2.1 do 2.6.

 2. Using a line grid

  Raster liniowy

  Raster liniowy można teraz tworzyć szybko w układzie współrzędnych kartezjańskich. Oprócz tego można określać sposób jego wyświetlania oraz wymiary.

  Raster ten może być sferyczny lub cylindryczny i można obracać go według jednej lub kilku osi. Dodatkowo można zapisywać go i importować podczas późniejszej pracy.

 3. Nowy menedżer konfiguracji

  Menedżer konfiguracji

  Przy użyciu nowego Menedżera konfiguracji można określać swoje własne ustawienia dla wyświetlania charakterystyk, opcji programu, pasków narzędzi itp. oraz zapisywać je jako osobne ustawienia. W programie można zapisać wiele takich ustawień.

 4. New Project Navigator - Views

  Nawigator Projektu - Widoki

  Do Nawigatora projektu została dodana nowa zakładka "Widoki", w której można z łatwością generować różne widoki. Oprócz tego można zapisywać je i wykorzystywać ponownie później.

 5. Wydruk zbiorowy

  Wydruk zbiorowy

  Model, obciążenia i wyniki można drukować seryjnie. Program RFEM tworzy wiele grafik widzianych z różnych kierunków, przykładowo bardzo prosto można drukować wszystkie siły wewnętrzne w widoku izometrycznym.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pełna lista funkcji

RFEM 5 - Pełna lista funkcji

Poniższy link pozwala pobrać broszurę szczegółowo opisującą wszystkie nowe funkcje programu RSTAB 8.

Ponadto, na stronie 'Funkcje produktu' znajdziecie Państwo użyteczne artykuły techniczne oraz porady i wskazówki. 

Zrzuty z ekranu
RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RSTAB
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RSTAB
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

RSTAB
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

RSTAB
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

RSTAB
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

RSTAB
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów