RSTAB - Obliczenia konstrukcji szkieletowych

Przedstawienie wyników i raport wydruku

Siły wewnętrzne, deformacje i siły podporowe wyświetlane są numerycznie w tabelach oraz graficznie na modelu. Opcja filtrowania pozwala wybierać tylko określone typy wyników. Wszystkie dane są dokumentowane w protokole wydruku, który można tworzyć w wielu językach. Jego zawartość można zmieniać i zapisywać jako szablon.

 1. Tabela wyników z kolowymi skalami

  Kolorowe przedstawienie sił wewnętrznych

  Tabele wyników pokazują istniejące dodatnie i ujemne siły wewnętrzne podświetlone w odpowiednich kolorach. Dodatkowo zaznaczona jest ich relacja względem wartości ekstremalnych. Tabele wyników modułów obliczeniowych wykorzystują skale kolorów, aby przedstawić odpowiednie stopnie wykorzystania. Dzięki temu można szybko odnaleźć i zwymiarować miejsca krytyczne.

 2. Wykresy wyników na zbiorze prętów

  Wykresy wyników

  Wykresy wyników dla prętów i zbiorów prętów można dowolnie konfigurować oraz określać gładkie przejścia kolorów z wartościami średnimi lub, w razie potrzeby, wyświetlać i ukrywać rozkład wyników. Opcja ta jest szczególnie pomocna podczas oceny wyników. Wszystkie wykresy można zawrzeć w protokole wydruku.

 3. Tworzenie pliku wideo

  Wizualizacja wyników

  Wyniki na renderowanym modelu przedstawiane są przy użyciu kolorów, co pozwala na łatwe wykrycie deformacji, na przykład obrotu pręta. Kolory i zakres wartości można dowolnie definiować w panelu kontrolnym. Proces deformacji można zapisywać w pliku wideo.

 4. Podsumowanie wyników obliczeń

  Szczegółowe tabele wyników

  Pierwsza tabela wyników jest streszczonym przeglądem stanowiącym bilans równowagi sił w systemie konstrukcyjnym i deformacji maksymalnych. Program RFEM pokazuje również informacje dotyczące przebiegu analizy. Wszystkie tabele wyników można filtrować według wybranych kryteriów, takich jak wartości ekstremalne lub miejsca obliczeniowe.

 5. Masowy wydruk wyników

  Wydruk zbiorowy

  Model, obciążenia i wyniki można drukować w sposób seryjny. Mówiąc dokładniej, program RFEM tworzy kilka grafik stanowiących widoki z różnych kierunków. Dzięki temu przy użyciu jednego kliknięcia myszką można na przykład drukować wszystkie siły wewnętrzne w widoku izometrycznym.

 6. Grafika deformacji utworzona automatycznie w protokole wydruku

  Eksport raportu do pliku RTF lub PDF

  Wyniki w protokole wydruku można ustawiać w wielu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim, słowackim, węgierskim, polskim, holenderskim, portugalskim i rosyjskim. Można także samemu tworzyć inne wersje językowe. Dodatkowy tekst importuje się jako pliki RTF. Numerację stron można edytować i, na przykład, dodawać prefiksy. Protokół można wyeksportować do pliku RTF lub PDF.

 7. Wybór w protokole wydruku

  Kontrola wielkości protokołu wydruku

  Zakres protokołu wydruku można dostosowywać, wybierając określone kryteria. Na podstawie już istniejących wydruków można tworzyć szablony wydruku i wykorzystywać je globalnie w innych projektach. Podczas wydruku wyników graficznych można dodawać pola tytułowe.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Zrzuty z ekranu
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również
RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RSTAB
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RSTAB
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

RSTAB
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

RSTAB
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

RSTAB
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB
Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Analiza drgań własnych

RSTAB
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

RSTAB
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy dla RSTAB
Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów