RX-TIMBER Continuous Beam

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji z drewna

 • Konstrukcja drewniana - stacja Crossrail w Canary Wharf, Londyn

Analiza i wymiarowanie belek ciągłych zgodnie z Eurokodem 5 lub DIN 1052

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RX-TIMBER DLT oblicza belki zgodnie z EN 1995-1-1 (Eurokod 5) lub zgodnie z DIN 1052: 2008-12. Tutaj przeprowadzane są obliczenia stanu granicznego nośności, stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej.


1

Funkcje programu

 • Projektowanie następujących typów geometrycznych:
  • Belki jednoprzęsłowe z wspornikami i bez
  • Belki ciągłe ze wspornikami i bez
  • System belek na zawiasach (belki Gerber) z wspornikami i bez
 • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
  • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
  • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
  • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
  • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
  • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
  • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
  • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
  • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
  • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
  • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
  • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
 • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem
 • Wiele opcjonalnych redukcji zgodnie z wybranym standardem
 • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
 • Swobodne wprowadzanie geometrii stożkowych. Swobodny wybór kąta ziaren umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika obszarów ściskania i rozciągania przy zginaniu
 • Kompleksowa i rozszerzalna biblioteka materiałów
 • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
 • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
 • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
 • Interfejs DXF do przygotowywania dokumentów produkcyjnych w CAD
 • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
 • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
 • Bezpośredni import plików stp z różnych programów CAD
2

Wprowadzanie danych

Dostępne są różne opcje modelowania belek. Wprowadzanie geometrii wspomagane jest przez graficzne zilustrowanie geometrii. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Ugięcie wsporników można ustawić w obliczeniu stanu granicznego użytkowalności niezależnie od ugięcia w przęśle.

Aby wprowadzić obciążenia stałe (na przykład konstrukcję dachu), można skorzystać z obszernej i rozszerzalnej biblioteki materiałów. Zintegrowane generatory umożliwiają wygodne generowanie różnych obciążeń wiatrem i śniegiem.

Przypadki obciążeń są wyświetlane graficznie i nakładane w automatycznie generowanych kombinacjach obciążeń zgodnie z EC 5. W ten sposób wymagane dane wejściowe zostają zredukowane do minimum. Jednak specyfikacje obciążeń można wprowadzać również ręcznie.

3

Obliczenia

RX-TIMBER Continuous Beam można wprowadzić następujące ustawienia dla obliczeń:

 • Obliczanie SGU, SGN oraz/lub odporności ogniowej
 • Wybór rodzaju obliczeń
 • Wybór, czy zostaną określone siły podporowe i deformacje
 • Modyfikowanie zalecanych wartości granicznych dla obliczeń w SGU
 • Określanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej według metody uproszczonej
 • Wybór, czy zostanie przeprowadzone obliczanie drgań
4

Wyniki

Po pomyślnym zakończeniu obliczeń, w przejrzyście ułożonych tabelach pokazywane jest sprawdzenie wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi. Wyniki układane są według różnych kryteriów. Wykresy wyników dla wszystkich położeń x na dźwigarze można oceniać w osobnym oknie. Możliwe jest wyświetlanie deformacji i pojedynczych sił wewnętrznych.

Wszystkie typy sprawdzenia wraz ze szczegółami obliczeniowymi i wybranymi wykresami wyników mogą stanowić część protokołu wydruku. Protokół można uzupełnić rysunkami, uwagami, skanami szkiców itd. Użytkownik może również samodzielnie określić, które dane obliczeniowe zostaną pokazane w protokole wydruku.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
360,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD