RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji z drewna

 • Konstrukcja drewniana - stacja Crossrail w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam przeprowadza obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normą EN 1995-1-1 (EC 5).

Opcjonalnie można przeprowadzić obliczenia zgodnie z DIN 1052:2008-12. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie obliczeń odporności ogniowej zgodnie z normą EN 1995-1-2 lub DIN 4102 część 22.


1

Funkcje programu

 • Projektowanie następujących typów belek:
  • Wiązka równoległa
  • Belka dachowa Monopitch
  • Podwójnie zwężana belka
  • Dźwigar o osi zakrzywionej
  • Kątownik belki skośnej o stałej wysokości
  • Kątownik belki skośnej o zmiennej wysokości
  • Belka o zmiennym przekroju - Paraboliczna
  • Wiązka ryb - liniowa z zaokrągleniem w obszarze środkowym
 • Belki niesymetryczne z wspornikami i bez
 • Układ luźnego klina kalenicowego
 • Opcjonalne uwzględnienie elementów usztywniających dla rozciągania poprzecznego
 • Dostępne są dwa typy obliczeń dla elementów usztywniających w odniesieniu do rozciągania poprzecznego:
  • W razie potrzeby konstruktywny
  • Pełne pochłanianie naprężeń rozciągających prostopadle do ziarna
 • Obliczenie wymaganej liczby elementów usztywniających dla rozciągania poprzecznego i graficzne przedstawienie rozmieszczenia w belce
 • Proste wprowadzanie geometrii z ilustracyjną grafiką
 • Wygodne generowanie obciążeń śniegiem zgodnie z EN 1991-1-3 lub DIN 1055: 2005, część 5
 • Automatyczne określanie obciążeń wiatrem zgodnie z EN 1991-1-4 lub DIN 1055: 2005, część 4
 • Zdefiniowane przez użytkownika przypadki obciążeń i aplikacje obciążeń
 • Automatyczne generowanie wszystkich możliwych kombinacji obciążeń
 • Połączenie z MS Excel i dostęp poprzez interfejs COM
 • Biblioteka materiałów dla obu standardów
 • W przypadku projektowania zgodnie z EC 5 (EN 1995) dostępne są następujące Załączniki krajowe:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
  • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
  • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
  • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
  • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
  • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
  • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
  • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
  • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
  • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
  • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
  • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Republika Czeska)
  • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
 • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
 • Przypisanie konstrukcji do klasy usług oraz określenie kategorii klas usług
 • Wyznaczanie współczynników obliczeniowych, sił podporowych i odkształceń
 • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
 • Skale odniesienia kolorów w tabelach wyników
 • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
 • Interfejs DXF do przygotowywania dokumentów produkcyjnych w CAD
 • Języki programu: angielski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, polski, chiński, holenderski i rosyjski
 • Raport z wydruku zawierający wszystkie wymagane projekty. Protokół wydruku dostępny w wielu językach wyjściowych, na przykład w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, polskim, portugalskim, chińskim lub holenderskim.
2

Wprowadzanie danych

Dostępne są różne opcje modelowania belek. Reprezentacje graficzne ułatwiają wprowadzanie geometrii. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Ugięcie wsporników można ustawić w obliczeniu stanu granicznego użytkowalności niezależnie od ugięcia w przęśle.

Z bazy danych można wybierać żądany typ drewna. Wszystkie gatunki materiałów określone w EN 1995-1-1: 2004 (EC 5) lub DIN 1052: 2008-12 oraz w wybranym Załączniku krajowym są dostępne dla drewna klejonego warstwowo, drewna liściastego i miękkiego. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania klasy wytrzymałości z właściwościami materiału zdefiniowanymi przez użytkownika w celu rozszerzenia biblioteki. Obciążenia stałe (na przykład konstrukcja dachu) można również wprowadzać za pomocą obszernej i rozszerzalnej biblioteki materiałów.

Generatory zintegrowane z belką klejoną RX-TIMBER umożliwiają wygodne generowanie różnych obciążeń wiatrem i śniegiem. Przypadki obciążeń są wyświetlane graficznie i nakładane w automatycznie generowanych kombinacjach obciążeń zgodnie z EN 1990, DIN 1055-100 lub DIN 1052. W ten sposób wymagane dane wejściowe zostają zredukowane do minimum. Jednak specyfikacje obciążeń można wprowadzać również ręcznie.

3

Obliczenia

W module można zdefiniować następujące typy obliczeń:

 • Obliczenia do przeprowadzenia:
  • Wybór przeprowadzanych obliczeń
  • Wybór czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
  • Dostosowywanie zalecanych wartości według równań od (40) do (42) dla analizy deformacji
  • Definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej (opcjonalnie dla F 30-B,F 60-B, F 90-B oraz definicji użytkownika)
  • Określanie momentu wygięcia dla podpory obrotowej
 • Definiowanie warunków podporowych dla belki
 • Optymalizacja belki poprzez:
  • Modyfikowanie wysokości belki
  • Modyfikowanie powierzchni belki
  • Szerokość przekroju
  • Rozstaw podpór bocznych
4

Wyniki

Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Glued-laminated Beam pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, ułożonych według różnych kryteriów.

Ponieważ program wyświetla również szczegółowo wartości pośrednie, gwarantuje to przejrzystość wszystkich obliczeń. Oprócz tego w osobnych oknach graficznych można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdego miejsca x na belce. RF-TIMBER Glued-laminated Beam pokazuje deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne.

Obliczenia wraz ze szczegółami i wybranymi wykresami wyników można włączać do protokołu wydruku, co zapewnia przejrzyście ułożoną dokumentację. Protokół wydruku można uzupełnić grafikami, opisami, rysunkami itd. Oprócz tego można określać, które wartości się w nim pojawią.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 8. września 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Konferencja naukowo-techniczna: Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Konferencje 19. października 2022 - 21. października 2022

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Program samodzielny

Wymiarowanie drewnianych belek prostych, ciągłych i Gerber ze wspornikami lub bez zgodnie z Eurokodem 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Program samodzielny

Wymiarowanie drewnianych słupów prostokątnych i okrągłych zgodnie z Eurokodem 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Program samodzielny

Wymiarowanie drewnianych ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy zgodnie z Eurokodem 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Program samodzielny

Wymiarowanie drewnianych płatwi sprzężonych i belek ciągłych zgodnie z Eurokodem 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla drewnianych konstrukcji szkieletowych zgodnie z Eurokodem 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Program samodzielny

Wymiarowanie drewnianych dachów płaskich, jednospadowych i dwuspadowych zgodnie z Eurokodem 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD