RWIND 2 | Symulacja przepływu wiatru (tunel aerodynamiczny)

Opis produktu

Generowanie obciążeń wiatrem w oparciu o CFD dla każdego typu konstrukcji

Świetny program RWIND Simulation

„RWIND Simulation - absolutnie fantastyczny!!! GRATULACJE!!!“

Fantastyczne webinarium o RWIND Simulation

„Webinarium o RWIND Simulation naprawdę było wielkim sukcesem.

Od teraz istnieje możliwość analizy sił wiatru działających na geometrię obiektów, które nie są ujęte w normach. Założenia dotyczące siły wiatru zgodnie z norma są zazwyczaj mniej więcej trafne. 

Doskonałe połączenie

„Dodatkowy moduł RFEM RF-STABILITY stanowi idealne połączenie z RWIND Simulation. Dzięki RF-STABILITY mogę wykonać analizę wyboczenia, aby uzyskać dokładne długości efektywne. Korzystając z RWIND Simulation, mogę uzyskać dokładne obciążenia wiatrem. W przypadku konstrukcji o nietypowych kształtach, obliczenia według standardowych norm byłyby zgadywanką... byłyby albo w ogóle nie konserwatywne, albo zbyt konserwatywne. Mój klient jest zadowolony z wyników i jest pod wrażeniem!“

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RWIND to program (cyfrowy tunel aerodynamiczny) do numerycznej symulacji przepływu wiatru wokół budynków o dowolnej geometrii wraz z określeniem obciążeń wiatrem na ich powierzchniach. RWIND jest dostępny w wersji Basic i Pro.

Program ten został opracowany we współpracy z PC-Progress i CFD Support i może być używany jako samodzielna aplikacja lub w połączeniu z RFEM i RSTAB w celu przeprowadzenia pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej.


1

Charakterystyki użytkowe RWIND Basic

 • Obliczanie stacjonarnych przepływów turbulentnych wiatru nieściśliwego za pomocą solwera SimpleFOAM z pakietu oprogramowania OpenFOAM®
 • Schemat numeryczny I i II rzędu
 • Modele turbulencji RAS k-ω i RAS k-ε
 • Uwzględnienie chropowatości powierzchni w zależności od stref modelu
 • Budowa modelu za pomocą plików VTP, STL, OBJ i IFC
 • Obsługa za pomocą dwukierunkowego interfejsu programu RFEM lub RSTAB do importowania geometrii modelu z obciążeniem wiatrem opartym na normach i eksportowania przypadków obciążenia wiatrem z tabelami raportów opartych na próbkach
 • Intuicyjne zmiany modelu za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” oraz graficznych pomocy w dostosowaniu
 • Generowanie obwiedni siatki kurczliwej wokół geometrii modelu
 • Uwzględnienie otaczających obiektów (budynki, ukształtowanie terenu itp.)
 • Zależny od wysokości opis obciążenia wiatrem (prędkość wiatru i intensywność turbulencji)
 • Automatyczne tworzenie siatki w zależności od wybranej głębokości detalu
 • Uwzględnienie sieci warstw w pobliżu powierzchni modelu
 • Zrównoleglone obliczenia z optymalnym wykorzystaniem wszystkich rdzeni procesora w komputerze
 • Graficzne przedstawienie wyników powierzchni na powierzchniach modelu (nacisk powierzchniowy, współczynniki Cp)
 • Graficzne przedstawienie pola przepływu i wyników wektorowych (pole ciśnienia, pole prędkości, turbulencja - pole k-ω i turbulencja - pole k-ε, wektory prędkości) na poziomach clipper/slicer
 • Przedstawienie przepływu wiatru 3D za pomocą grafiki opływowej, którą można animować
 • Definicja próbek punktowych i liniowych
 • Obsługa programu w wielu językach (niemiecki, angielski, czeski, hiszpański, francuski, włoski, polski, portugalski, rosyjski i chiński)
 • Obliczenia kilku modeli w procesie wsadowym
 • Generator do tworzenia modeli obróconych do symulacji różnych kierunków wiatru
 • Opcjonalne przerwanie i kontynuacja obliczeń
 • Indywidualny panel kolorów dla każdej grafiki wynikowej
 • Wyświetlanie wykresu z oddzielnym wyświetlaniem wyników po obu stronach powierzchni
 • Wyświetlanie bezwymiarowej odległości od ściany y + w szczegółach inspektora siatki dla siatki modelu uproszczonego
 • Wyznaczanie naprężenia stycznego na powierzchni modelu na podstawie przepływu wokół modelu
 • Obliczenia z alternatywnym kryterium zbieżności (w parametrach symulacji można wybrać typ rezydualny: ciśnienie lub opór przepływu)
2

Funkcje RWIND Pro

 • Obliczanie przejściowego nieściśliwego turbulentnego przepływu wiatru za pomocą solwera BlueDyMSolver
 • Model turbulencji LES SpalartAllmarasDDES
 • Uwzględnienie rozwiązania stacjonarnego jako stanu początkowego do obliczeń przejściowych
 • Automatyczne definiowanie okresu analizy i kroków czasowych
 • Wykorzystanie wyników pośrednich podczas obliczeń
 • Uporządkowane przedstawienie zmiennych w czasie wyników za pomocą jednostek kroku czasowego
 • Wykres siły oporu i wyników sondy punktowej w czasie analizy
 • Wyświetlanie wyników sondy liniowej dla dowolnych przedziałów czasowych na wykresie
3

Wprowadzanie danych

Programy RFEM i RSTAB posiadają specjalny interfejs służący do eksportowania modeli (tzn. Konstrukcji zdefiniowanych przez pręty i powierzchnie) do RWIND Basic. W kreatorze tym, kierunki wiatru, które mają być analizowane, są definiowane za pomocą orientacji kątowych względem pionowej osi modelu, a profil wiatru i intensywności turbulencji, zależne od wysokości, są definiowane na podstawie wskazanej normy obciążenia wiatrem. Na podstawie tak zdefiniowanych parametrów obliczeń można przeprowadzić analizę stacjonarną dla każdego kąta natarcia wiatru.

Program RWIND Basic można również uruchomić ręcznie, nie korzystając z interfejsu w RFEM i RSTAB. W takim przypadku konstrukcje i rzeźba terenu (otoczenie) w RWIND Basic są modelowane bezpośrednio poprzez importowanie plików VTP, STL, OBJ oraz IFC. Profil wiatru zależny od wysokości oraz inne dane dotyczące zagadnienia mechaniki płynów można zdefiniować bezpośrednio w RWIND Basic.

4

Obliczenia

RWIND Basic wykorzystuje model CFD (Computational Fluid Dynamics) do symulacji przepływu wiatru wokół obiektów przy użyciu cyfrowego tunelu aerodynamicznego. Symulacja określa obciążenia od wiatru na powierzchniach modelu w oparciu o wyniki przepływu wokół modelu konstrukcji.

Do symulacji wykorzystuje się trójwymiarową siatkę objętościową. RWIND Basic przeprowadza automatyczne tworzenie siatki na podstawie  zdefiniowanych przez użytkownika parametrów kontrolnych. Do obliczania przepływu wiatru, RWIND Basic oferuje solwer stacjonarny, podczas gdy RWIND Pro posiada solwer przejściowy przystosowany do nieściśliwych przepływów turbulentnych. Ciśnienia powierzchniowe obliczone na bazie wyników przepływu są ekstrapolowane na model dla każdego kroku czasowego symulacji.

5

Wyniki

Rozwiązanie zagadnienia numerycznej symulacji przepływu daje wyniki na powierzchni i wokół modelu:

 • Ciśnienie na powierzchni konstrukcji
 • Rozkład współczynników Cp na powierzchniach obiektów
 • Pole ciśnień wokół geometrii obiektu
 • Pole prędkości wokół geometrii ciała
 • Pole turbulencji k-ω wokół geometrii obiektu
 • Pole turbulencji k-ε wokół geometrii obiektu
 • Wektory prędkości wokół geometrii obiektu
 • Linie przepływu wokół obiektu
 • Obciążenia na konstrukcjach typu prętowego, które wygenerowano z elementów prętowych modelu
 • Wykres zbieżności obliczeń
 • Kierunek i wartość oporu aerodynamicznego zdefiniowanych konstrukcji

Wyniki te są wyświetlane w środowisku RWIND i przedstawiane graficznie dla dowolnie definiowanych stref. Ponieważ wyświetlanie wyników w całej objętości przepływu wokół geometrii obiektów jest ciężkie w interpretacji, w RWIND Basic dostępne są płaszczyzny tnące, które można swobodnie przemieszczać. Pozwalają na wyświetlanie „wyników objętościowych” w jednej wydzielonej płaszczyźnie. Oprócz wyświetlania wyników statycznych, istnieje również możliwość wyświetlania animowanych wyników w postaci ruchomych odcinków linii przepływu lub cząstek poruszających się wzdłuż rozgałęzionych linii przepływu w 3D. Opcja ta pomaga zobrazować przepływ wiatru jako efekt dynamiczny.

Wszystkie wyniki można wyeksportować jako obraz lub - w szczególności w przypadku animacji - jako plik wideo.

6

Przenoszenie obciążeń wiatrem do programu RFEM lub RSTAB

Po uruchomieniu analizy w programie RFEM lub RSTAB rozpoczyna się proces przetwarzania danych wejściowych, w którym wszystkie pręty, powierzchnie i bryły zostają umieszczone w numerycznym tunelu aerodynamicznym w RWIND Basic, uwzględniając wszystkie adekwatne współczynniki. Następnie rozpoczyna się analiza CFD, a uzyskane w jej wyniku ciśnienia na powierzchniach konstrukcji, zostają przeniesione do RFEM lub RSTAB jako obciążenia węzłowe siatki ES lub obciążenia prętowe we wskazanych przypadkach obciążeń i dla wybranego kroku czasowego symulacji.

Tak utworzone przypadki obciążeń z RWIND Basic są obliczalne i mogą być łączone z innymi obciążeniami w kombinacjach obciążeń i kombinacjach wyników.

Zastrzeżenie:

Ta oferta nie jest zatwierdzona ani poparta przez OpenCFD Limited, producenta i dystrybutora oprogramowania OpenFOAM za pośrednictwem www.openfoam.com oraz właściciela znaków towarowych OPENFOAM® i OpenCFD®.

Zalety

RWIND

 • Uwzględnienie wpływu sąsiednich budynków
 • Podejście do obciążenia wiatrem na zakrzywionych dachach membranowych i innych złożonych geometriach, które nie są objęte normami dotyczącymi obciążenia wiatrem
 • Uwzględnienie różnych zamknięć w konstrukcjach otwartych
 • Podejście do obciążenia wiatrem, obliczanie zakotwień dla systemów fotowoltaicznych
 • Uwzględnienie ciśnienia wewnętrznego za pomocą otworów
 • Wymiarowanie punktów krytycznych już na etapie składania ofert

Książka o CFD

Baner książki o CFD

Poniższa książka prezentuje wszechstronne spojrzenie na CFD metodą objętości skończonych, w wersji zaimplementowanej w domyślnym solwerze RWIND OpenFOAM.

Dlubal jest członkiem WtG

WtG eV

Dlubal Software jest członkiem Windtechnological Society

Cena

Cena
2 450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.