Wymiarowanie rurociągów i analiza naprężeń

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Modelowanie rurociągów

Moduł dodatkowy RF‑PIPING używany jest do modelowania rurociągów i definiowania obciążeń według norm.  

Pozwala na modelowanie rurociągów takich jak zawory, armatura, kołnierze, trójniki, kompensatory oraz wykonanie konstrukcji wsporczej.

Wymiarowanie rurociągów

Dodatkowy moduł RF‑PIPING Design wymiaruje rurociągi. Program porównuje istniejące naprężenia rur z dopuszczalnymi naprężeniami zgodnie z EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3.

Analiza dynamiczna

Dla analizy dynamicznej systemów rurociągów, mamy do dyspozycji wiele modułów dodatkowych w celu określenia drgań własnych, kształtów drgań, drgań wymuszonych i generowanie obciążeń zastępczych dla trzęsień ziemi.

Baza informacji | Systemy rurociągów

 1. Odchyłki i tolerancje dla grubości ściany w RF-PIPING

  Odchyłki i tolerancje dla grubości ściany

  W przypadku analizy naprężeń, niektóre normy wykorzystują „analizę grubości ścian", jaką uzyskuje się po odjęciu, od nominalnej grubości ściany, tolerancji ze względu na ścieranie, korozję czy produkcję (rowkowanie, gwintowanie etc.) lub frezowanie. Wszystkie niezbędne wartości można wprowadzić w oknie dialogowym „Przekrój rurociągu", w zakładce “Parametry analizy naprężeń“.

 2. Automatyczna kombinacja obciążeń w RF-PIPING

  Automatyczna kombinacja obciążeń

  Podobnie jak w RFEM, kombinacje obciążeń można automatycznie generować w RF‑PIPING. Funkcja ta jest aktywowana domyślnie i  tworzy ona zalecane obciążenie i kombinacje wyników do wymiarowania rurociągów. Aby wygenerować prawidłowe kombinacje, konieczne jest przyporządkowanie odpowiedniej kategorii oddziaływania do przypadków obciążeń. W tym celu wprowadzono dwie nowe kategorie oddziaływania, dotyczące obciążeń rurociągów.

Więcej funkcji produktu

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD