Normy amerykańskie (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Analiza i wymiarowanie zgodnie z normami amerykańskimi

  • Standardowy

Wymiarowanie w RFEM i RSTAB zgodnie z normami amerykańskimi

Normy amerykańskie

Normy amerykańskie

W programach do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software są obsługiwane następujące normy amerykańskie:


  • ASCE/SEI 7, IBC i ACI 318 (przypadki obciążeń/kombinacje obciążeń)
  • ACI 318 (konstrukcje żelbetowe)
  • ANSI/AISC 360 (konstrukcje stalowe)
  • ADM (konstrukcje aluminiowe)
  • ANSI/AWC NDS (konstrukcje drewniane)
  • ASCE/SEI 7 i IBC (trzęsienie ziemi)

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wprowadzone normy amerykańskie

1

Automatyczne tworzenie kombinacji w programach RFEM i RSTAB

Planujesz projekty dla USA? Jesteś we właściwym miejscu. W programie RFEM 6/RSTAB 9 można automatycznie generować kombinacje obciążeń i wyników zgodnie z normami amerykańskimi ASCE 7/SEI, ASCE/SEI 7 (NDS), ACI 318 i IBC.

2

Wymiarowanie prętów żelbetowych, słupów i powierzchni zgodnie z normą ACI 318

Podczas pracy ze zbrojonym betonem wspomagany jest przez dodatek Wymiarowanie betonu dla RFEM 6/RSTAB 9 . Tutaj można wymiarować pręty, słupy i powierzchnie z betonu zbrojonego zgodnie z amerykańską normą ACI 318 dla betonu zbrojonego.

3

Wymiarowanie stali zgodnie z AISC 360 i AISI S100

Dodatkowe wymiarowanie stali dla programu RFEM 6/RSTAB 9 przeprowadza obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów stalowych zgodnie z amerykańską normą ANSI/AISC 360.

Istnieje również możliwość wymiarowania profili stalowych formowanych na zimno zgodnie z normą amerykańską AISI S100.

4

Wymiarowanie połączeń stalowych według ANSI/AISC 360-16

W rozszerzeniu Połączenia stalowe można wymiarować połączenia zgodnie z amerykańską normą ANSI/AISC 360-16. Metody Obliczanie współczynnika obciążenia i nośności (LRFD) i Obliczanie dopuszczalnych naprężeń (ASD) są już zintegrowane.

5

Wymiarowanie prętów aluminiowych wg ADM

Zaplanuj swoje konstrukcje aluminiowe bezpiecznie i zgodnie z normami. Rozszerzenie do obliczeń dla aluminium dla RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia obliczenia prętów w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z amerykańską normą ADM.

6

Wymiarowanie prętów drewnianych według ANSI/AWC NDS-2018

W ten sposób można planować konstrukcje drewniane. Rozszerzenie Wymiarowanie drewna dla RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia obliczanie nośności , użytkowalności i odporności ogniowej zgodnie z amerykańską normą ANSI/AWC NDS.

7

Projektowanie sejsmiczne zgodnie z IBC, ASCE/SEI

Bezpieczeństwo konstrukcji, nawet w trudnych warunkach warunkach, jest łatwe i możliwe do zaplanowania dzięki tym rozszerzeniom.

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 umożliwia analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9, analiza sejsmiczna jest przeprowadzana za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wdrożone zostały między innymi następujące normy amerykańskie:

  • IBC oraz ASCE/SEI 7
Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 Rozszerzenie Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9
8

Wymiarowanie powierzchni wielowarstwowych (np. laminat, CLT) zgodnie z ANSI/AWC NDS

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe (np. Laminate, CLT) umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych, takich jak drewno klejone krzyżowo (CLT) i przeprowadzanie obliczeń w rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji drewnianych zgodnie z amerykańską normą ANSI/AWC NDS.

9

Wymiarowanie pośrednich połączeń drewnianych zgodnie z NDS

Tutaj znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla połączeń między stalą a drewnem. W module dodatkowym RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber dla programu RFEM 5/RSTAB 8 można wymiarować połączenia pośrednio połączone za pomocą stalowych płyt zgodnie z amerykańską normą ANSI/AWC NDS (LRFD i ASD).

10

Analiza naprężeń rurociągów zgodnie z ASME B31.1 i ASME B31.3

Bezpieczne rurociągi są dostępne tutaj. RF-PIPING Design służy do precyzyjnego wymiarowania rurociągów. Moduł porównuje istniejące naprężenia w rurociągu z naprężeniami dopuszczalnymi między innymi zgodnie z ASME B31.1 i ASME B31.3.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz informacji na temat dostępnych norm? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


RFEM to klasa sama w sobie

„Przez wiele lat korzystałem z wielu programów MES i na pierwszym miejscu stawiam program RFEM. Bardzo wydajny, posiada wiele opcji modelowania i wyświetlania informacji, a jednocześnie intuicyjny i łatwy w użyciu. Moim zdaniem, program RFEM to klasa sama w sobie.“

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Zintegrowane przepływy pracy z Rhino/Grasshopper w RFEM 6 (USA)

Webinarium 28. września 2023 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie ścian murowych w RFEM 6

Webinarium 6. października 2023 10:00 - 11:00 CEST

Wprowadzenie do interfejsu RFEM 6 z Grasshopper

Webinarium 12. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji membranowych w RFEM 6

Webinarium 19. października 2023 14:00 - 15:00 CEST

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Współczesne budownictwo drewniane

Współczesne budownictwo drewniane

Konferencje 15. listopada 2023

Budownictwo halowe

Budownictwo halowe

Konferencje 22. listopada 2023

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Nowe funkcje rozszerzenia: Połączenia stalowe

Webinarium 23. listopada 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest wymiarowanie prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR