Normy brytyjskie (BS EN, BS)

Analiza statyczno-wytrzymałościowa zgodnie z brytyjskimi normami BS

  • Standardowy

Wymiarowanie w programie RFEM i RSTAB zgodnie z normami brytyjskimi

Normy BS

Normy brytyjskie

W programach do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal zaimplementowano następujące brytyjskie normy BS:


  • EN 1990, BS 5950-1 (przypadki obciążeń/kombinacje obciążeń)
  • BS EN 1992-1-1 (konstrukcje żelbetowe)
  • BS EN 1993-1-1, BS 5950 (konstrukcje stalowe)
  • BS EN 1995-1-1 (konstrukcje drewniane)
  • BS NA EN 1998-1 (trzęsienie ziemi)

Wprowadzone normy brytyjskie

1

Automatyczne tworzenie kombinacji w programach RFEM i RSTAB

Nawet podczas planowania konstrukcji w Wielkiej Brytanii, programy normowe firmy Dlubal są zawsze pomocne. W programie RFEM 6/RSTAB 9 można automatycznie generować kombinacje obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem 0 (EN 1990) i normą brytyjską BS 5950-1.

2

Wymiarowanie prętów i powierzchni z betonu zbrojonego zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Podczas wymiarowania konstrukcji żelbetowych w programie RFEM 6/RSTAB 9 można skorzystać z brytyjskiego załącznika krajowego do Eurokodu 2 (BS EN 1992-1-1).

3

Wymiarowanie stali zgodnie z BS 5950 lub BS EN 1993-1-1

Upewnij się, że konstrukcje stalowe są zgodne i stabilne. Rozszerzenie dla RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów zgodnie z BS 5950 lub BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: załącznik brytyjski).

4

Wymiarowanie drewna zgodnie z BS EN 1995-1-1

Chodzi o bezpieczeństwo twoich konstrukcji drewnianych. Moduł dodatkowy dla RFEM 6/RSTAB 9 pozwala na niezawodne obliczanie wszystkich typowych elementów konstrukcyjnych pod kątem bezpieczeństwa, stateczności, użytkowalności i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z BS EN 1995-1-1 (Eurokod 5: załącznik brytyjski).

5

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z BS NA EN 1998-1

Skorzystaj z tych rozszerzeń, aby Twoje budynki zawsze stały bezpiecznie.

Rozszerzenie Analiza modalna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia określanie częstotliwości drgań własnych i kształtów drgań własnych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6/RSTAB 9 można przeprowadzić analizę sejsmiczną za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wprowadzono między innymi brytyjski załącznik krajowy do Eurokodu 8 (BS EN 1998-1).

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz informacji na temat dostępnych norm? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi. Możliwe jest wymiarowanie prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 650,00 EUR
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR