Normy brytyjskie (BS EN, BS)

Analiza statyczno-wytrzymałościowa zgodnie z brytyjskimi normami BS

  • Standardowy

Normy BS

Normy brytyjskie

W oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal zaimplementowane są następujące brytyjskie normy BS:

  • EN 1990, BS 5950-1 (przypadki obciążeń/kombinacje obciążeń)
  • BS EN 1992-1-1 (konstrukcje żelbetowe)
  • BS EN 1993-1-1, BS 5950-1 (konstrukcje stalowe)
  • BS EN 1995-1-1 (konstrukcja drewniana)
  • BS NA EN 1998-1 (trzęsienie ziemi)

Wprowadzone normy brytyjskie

1

Automatyczne tworzenie kombinacji w programach RFEM i RSTAB

W programie RFEM 6/RSTAB 8 kombinacje obciążeń i wyników są tworzone automatycznie zgodnie z Eurokodem 0 (EN 1990) i normą brytyjską BS 5950-1:2000.

2

Wymiarowanie prętów i powierzchni z betonu zbrojonego zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Do wymiarowania betonu zbrojonego w programie RFEM 6/RSTAB 8 służy brytyjski załącznik krajowy do Eurokodu 2 (BS EN 1992-1:2004).

3

Wymiarowanie stali zgodnie z BS EN 1993-1-1

Rozszerzenie Wymiarowanie stali dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów zgodnie z BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: załącznik brytyjski).

4

Wymiarowanie drewna zgodnie z BS EN 1995-1-1

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia obliczenia stanu granicznego nośności, stateczności, użytkowalności i odporności ogniowej prętów drewnianych zgodnie z BS EN 1995-1-1 (Eurokod 5: załącznik brytyjski).

5

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z BS NA EN 1998-1

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 umożliwia analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9, analiza sejsmiczna jest przeprowadzana za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wprowadzono między innymi brytyjski załącznik krajowy do Eurokodu 8 (BS EN 1998-1).

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo informacji na temat norm zintegrowanych z naszymi programami? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

RFEM 6 jest programem głównym pakietu oprogramowania, który służy do analizy konstrukcji przy użyciu MES. Dalsze analizy oraz wymiarowanie przeprowadzane jest w odpowiednich rozszerzeniach.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok.
Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program ramowy RSTAB 9 zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji szkieletowych.
Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 6
RF-CONCRETE

Obliczenia

W rozszerzeniu Wymiarowanie betonu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń  zgodnie z normami międzynarodowymi.
Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analiz przebicia i odkształceń.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
CONCRETE (en)

Obliczenia

W rozszerzeniu Wymiarowanie betonu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi.
Istnieje możliwość wymiarowania prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
RF-STEEL EC3

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie stali oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
RF-STEEL EC3

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie stali oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
RF-TIMBER Pro  (en)

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna oblicza pręty drewniane pod kątem ich stanu granicznego nośności, użytkowalności i ognioodporności, zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RSTAB 9
RF-TIMBER Pro  (en)

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna oblicza pręty drewniane pod kątem ich stanu granicznego nośności, użytkowalności i ognioodporności, zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RFEM 6

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 9
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych i kształtów drgań własnych dla modeli prętów.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 6
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W dodatku Analiza spektrum odpowiedzi, analizy sejsmiczne są przeprowadzane za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi.
Wymagane do tego spektrum może być utworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika.
Na tej podstawie powstają równoważne siły statyczne.
Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych.
Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 9
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W dodatku do analizy spektrum odpowiedzi, analizy sejsmiczne są przeprowadzane z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi.
Wymagane do tego spektrum może być utworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika.
Na tej podstawie powstają równoważne siły statyczne.
Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych.
Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD