Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej wg Eurokodów (EC)

Eurocodes

Eurokody

Eurokody (EC) to zestaw zharmonizowanych norm zawierających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych w Unii Europejskiej.

Obecnie istnieje 10 Eurokodów (EC 0 do 9 w normach EN 1990 do EN 1999). Są one podzielone. Eurokod składa się w sumie z 58 części.

Ponadto komitety normalizacyjne krajów członkowskich tworzą dla każdego Eurokodu załącznik krajowy, w którym definiowane są parametry, które mają być zdefiniowane na poziomie krajowym, takie jak częściowe współczynniki bezpieczeństwa.

Struktura Eurokodu:
 • Eurokod 0: Informacje ogólne
 • Eurokod 1: Oddziaływania
 • Eurokod 2: Konstrukcja betonowa
 • Eurokod 3: Konstrukcja stalowa
 • Eurokod 4: Konstrukcje zespolone
 • Eurokod 5: Konstrukcja drewniana
 • Eurokod 6: Konstrukcje murowane
 • Eurokod 7: Fundament
 • Eurokod 8: Trzęsienie ziemi
 • Eurokod 9: Konstrukcja aluminiowa

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli jutro zdecydujemy się bardziej skoncentrować na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą dla nas blokującym elementem.“

Wprowadzone Eurokody

1

Kombinacje Zgodnie z Eurokodem 0 (EC 0)

W dwóch głównych programach RFEM 6/RSTAB 9 można generować kombinacje obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem 0 (EN 1990). Dodatkowo w programach RFEM i RSTAB można określać imperfekcje zgodnie z Eurokodem. Oddziaływania są przydzielone do typów oddziaływań według normy. Następnie programy RFEM i RSTAB łączą przypadki obciążeń zgodnie z wybranymi sytuacjami obliczeniowymi.


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN | 2012-08 (Niemcy)
 • European Union CEN | 2010-04 (Unia Europejska)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Wielka Brytania)
 • Czech Republic CSN | 2015-05 (Republika Czeska)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Cypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dania)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Grecja)
 • Ireland IS | 2010-04 (Irlandia)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litwa)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Luksemburg)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Łotwa)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malezja)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgia)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Holandia)
 • France NF | 2011-12 (Francja)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalia)
 • Norway NS | 2016-05 (Norwegia)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Austria)
 • Poland PN | 2010-09 (Polska)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finlandia)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Słowenia)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunia)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Szwecja)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Słowacja)
 • Belarus TKP | 2011-11 (Białoruś)
 • Spain UNE | 2010-07 (Hiszpania)
 • Italy UNI | 2010-10 (Włochy)
2

Oddziaływania zgodnie z Eurokodem 1 (EC 1)

Program RFEM 6/RSTAB 9 zapewnia możliwość generowania obciążeń wiatrem i śniegiem. Do wygenerowania nie jest potrzebny dodatek. Po wprowadzeniu wymaganych parametrów, takich jak strefa obciążenia wiatrem i śniegiem, geometria dachu itp., program automatycznie generuje odpowiednie obciążenie.

3

Konstrukcje żelbetowe zgodnie z Eurokodem 2 (EC 2)

Rozszerzenie Wymiarowanie betonu dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia wymiarowanie prętów, słupów i powierzchni z betonu zbrojonego (RFEM) zgodnie z Eurokodem. Oprócz sprawdzenia ogólnego stanu granicznego nośności i użytkowalności, możliwe jest również przeprowadzenie analizy stateczności słupów zgodnie z EC 2.


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1992-1-1/NA:2014 (Szwajcaria)
 • European Union CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Unia Europejska)
 • Czech Republic CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Republika Czeska)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
 • Cyprus CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
 • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
 • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2019 lt (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
 • Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
 • France NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francja)
 • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
 • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
 • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
 • Netherlands NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Holandia)
 • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
 • Finland SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finlandia)
 • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
 • Norway NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
 • Belarus Białoruś TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)

Wymiarowanie fundamentów zgodnie z EC w RFEM 5/RSTAB 8
Do obliczeń fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych zgodnie z  EN 1992‑1‑1 i EN 1997‑1, w programach RFEM 5 / RSTAB 8 dostępny jest moduł dodatkowy RF‑/FOUNDATION Pro.
4

Konstrukcje stalowe zgodnie z Eurokodem 3 (EC 3)

Rozszerzenie Wymiarowanie stali dla programu RFEM 6/RSTAB 9 przeprowadza wszystkie typowe kontrole bezpieczeństwa konstrukcyjnego, stateczności, odkształceń i odporności ogniowej konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3.


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
 • ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
 • SN EN 1992-1-1/NA:2014 (Szwajcaria)
 • CEN EN 1992-1-1/2014-11 (Unia Europejska)
 • CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Republika Czeska)
 • BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
 • CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
 • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
 • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/P:2019 lt (Litwa)
 • LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
 • Malaysia MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
 • NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
 • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francja)
 • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
 • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
 • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
 • NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Holandia)
 • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
 • SFS EN 1992-1-1/NA:2015-01 (Finlandia)
 • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
 • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
 • Norway NS EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
 • #flaga@BLR# Białoruś TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)

Inne dodatki, moduły dodatkowe i programy samodzielne
Tutaj można znaleźć dalsze moduły dodatkowe i programy samodzielne do wymiarowania konstrukcji stalowych zgodnie z EN 1993 (EC 3):

5

Konstrukcje drewniane zgodnie z Eurokodem 5 (EC 5)

Wymiarowanie drewna
The Timber Design add-on for RFEM 6 / RSTAB 9 is perfectly suitable for the design of timber members according to Eurocode 5. Es führt dabei Spannungs-, Stabilitäts- Gebrauchstauglichkeits- und Brandschutznachweise.


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:20157-06 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN EN 1995-1-1/2014-05 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2019-06 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1995-1-1/NA:2015-05 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1995-1-1/NA:2010-01 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1995-1-1/NA:2015-11 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1995-1-1/NA:2015-03 (Chorwacja)
 • Ireland I.S. EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Irland)
 • Luxembourg ILNAS EN 1995-1-1/NA:2020-3 (Luxemburg)
 • Iceland IST EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Island)
 • Lithuania LST EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Litauen)
 • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Lettland)
 • Hungary MSZ EN 1995-1-1/NA:2015-06 (Ungarn)
 • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Belgien)
 • Netherlands NEN EN 1995-1-1/NA:2014-06 (Niederlande)
 • France NF EN 1995-1-1/NA:2020-04 (Frankreich)
 • Portugal NP EN 1995-1-1/NA:2014-09 (Portugal)
 • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2014-08 (Norwegen)
 • Poland PN EN 1995-1-1/NA:2014-07 (Polen)
 • Finland SFS EN 1995-1-1/NA:2016-12 (Finnland)
 • Slovenia SIST EN 1995-1-1/NA:2018-01 (Slowenien)
 • Romania SR EN 1995-1-1/NA:2014-12 (Rumänien)
 • Singapore SS EN 1995-1-1/NA:2018-02 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1995-1-1/NA:2014-05 (Schweden)
 • Slovakia STN EN 1995-1-1/NA:2019-12 (Slowakei)
 • Belarus TKP EN 1995-1-1/NA:2019-09 (Weißrussland)
 • Spain UNE EN 1995-1-1/NA:2016-04 (Spanien)
 • Italy UNI EN 1995-1-1/NA:2016-11 (Italien)

RF-LAMINATE
RFEM-5-Zusatzmodul für die Bemessung von Mehrschicht-Laminatflächen mit Spannungs- und Durchbiegungsnachweisen


RX-TIMBER
Eigenständig lauffähige Programme für die Bemessung von Brettschichtholz-, Durchlaufträgern, Stützen, Pfetten, Rahmen, Verbänden und Hausdächer nach EN 1995-1-1

6

Projektowanie geotechniczne zgodnie z Eurokodem 7 (EC 7)

Do obliczeń fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych zgodnie z  EN 1992‑1‑1 i EN 1997‑1, w programach RFEM 5 / RSTAB 8 dostępny jest moduł dodatkowy RF‑/FOUNDATION Pro.


Do definiowania fundamentów o podłożu sprężystym zgodnie z EC 7 na podstawie podanych warstw gruntu służy moduł dodatkowy RF‑SOILIN dla RFEM 5. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów podłoża program definiuje współczynniki fundamentu o podłożu sprężystym i wyświetla wykresy naprężeń i osiadania.  

7

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 (EC 8)

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9, analizy sejsmiczne są przeprowadzane za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

8

Konstrukcje aluminiowe zgodnie z Eurokodem 9 (EC 9)

Rozszerzenie Wymiarowanie aluminium oblicza pręty aluminiowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normą EN 1999-1-1 (Eurokod 9).


Dostępne są następujące załączniki krajowe:
 • Germany DIN EN 1999-1-1/NA:2021-03 (Niemcy)
 • Austria ÖNORM EN 1999-1-1/NA:2017-11 (Austria)
 • Switzerland SN EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Szwajcaria)
 • Bulgaria BDS EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Wielka Brytania)
 • European Union CEN 1999-1-1/2013-12 (Unia Europejska)
 • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2019-08 (Cypr)
 • Czech Republic CZE EN 1999-1-1/NA:2015-09 (Republika Czeska)
 • Denmark DS EN 1999-1-1/NA:2019-09 (Dania)
 • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Grecja)
 • Estonia EVS EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Estonia)
 • Croatia HRN EN 1999-1-1/NA:2015-02 (Chorwacja)
 • Ireland I.S. EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Irlandia)
 • Luxembourg ILNAS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Luksemburg)
 • Iceland IST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Islandia)
 • Lithuania LST EN 1999-1-1/NA:2014-03 (Litwa)
 • Latvia LVS EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Łotwa)
 • Hungary MSZ EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Węgry)
 • Belgium NBN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Belgia)
 • Netherlands NEN EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Holandia)
 • France NF EN 1999-1-1/NA:2016-07 (Francja)
 • Portugal NP EN 1999-1-1/NA:2014-11 (Portugalia)
 • Norway NS EN 1999-1-1/NA:2014-04 (Norwegia)
 • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Polska)
 • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2018-01 (Finlandia)
 • Slovenia SIST EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Słowenia)
 • Romania SR EN 1999-1-1/NA:2015-01 (Rumunia)
 • Sweden SS EN 1999-1-1/NA:2013-12 (Szwecja)
 • Slovakia STN EN 1999-1-1/NA:2014-05 (Słowacja)
 • Belarus TKP EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Białoruś)
 • Spain UNE EN 1999-1-1/NA:2014-01 (Hiszpania)
 • Italy UNI EN 1999-1-1/NA:2014-02 (Włochy)

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo informacji na temat norm zintegrowanych z naszymi programami? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 10. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 25. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 10. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 17. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

RFEM 6 jest programem głównym pakietu oprogramowania, który służy do analizy konstrukcji przy użyciu MES. Dalsze analizy oraz wymiarowanie przeprowadzane jest w odpowiednich rozszerzeniach.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok.
Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program ramowy RSTAB 9 zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji szkieletowych.
Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 6
RF-CONCRETE

Obliczenia

W rozszerzeniu Wymiarowanie betonu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń  zgodnie z normami międzynarodowymi.
Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analiz przebicia i odkształceń.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
CONCRETE (en)

Obliczenia

W rozszerzeniu Wymiarowanie betonu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi.
Istnieje możliwość wymiarowania prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
RF-STEEL EC3

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie stali oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
RF-STEEL EC3

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie stali oblicza pręty stalowe z uwzględnieniem stanu granicznego nośności i użytkowalności zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
RF-TIMBER Pro (en)

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna oblicza pręty drewniane pod kątem ich stanu granicznego nośności, użytkowalności i ognioodporności, zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RSTAB 9
RF-TIMBER Pro (en)

Obliczenia

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna oblicza pręty drewniane pod kątem ich stanu granicznego nośności, użytkowalności i ognioodporności, zgodnie z normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RFEM 6
moduł dodatkowy RF-SOILIN . dla programu RFEM

Dodatkowe analizy

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości z próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy.
Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 6

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 9
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych i kształtów drgań własnych dla modeli prętów.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 6
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W dodatku Analiza spektrum odpowiedzi, analizy sejsmiczne są przeprowadzane za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi.
Wymagane do tego spektrum może być utworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika.
Na tej podstawie powstają równoważne siły statyczne.
Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych.
Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 9
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W dodatku do analizy spektrum odpowiedzi, analizy sejsmiczne są przeprowadzane z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi.
Wymagane do tego spektrum może być utworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika.
Na tej podstawie powstają równoważne siły statyczne.
Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych.
Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD