Normy szwajcarskie (SIA)

Analiza statyczno -wytrzymałościowa według norm SIA

  • Standardowy

Wymiarowanie w RFEM i RSTAB zgodnie z normami szwajcarskimi

Normy SIA

Szwajcarskie normy SIA

W oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal zaimplementowano następujące normy SIA:

  • SIA 260 (przypadki obciążeń/kombinacje obciążeń)
  • SIA 261 (obciążenia)
  • SIA 262 (konstrukcje żelbetowe)
  • SIA 263 (konstrukcje stalowe)
  • SIA 265 (konstrukcje drewniane)

Wprowadzone normy szwajcarskie

1

Automatyczne tworzenie kombinacji w programach RFEM i RSTAB

W programie RFEM 6/RSTAB 9 kombinacje obciążeń i wyników są tworzone automatycznie zgodnie ze szwajcarskimi normami SIA 260 i SIA 260 | Drewno.

2

Wymiarowanie drewna według SIA 265

Rozszerzenie Wymiarowanie drewna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 przeprowadza wszystkie typowe kontrole stanu granicznego nośności, stateczności, użytkowalności i odporności ogniowej prętów drewnianych zgodnie ze szwajcarską normą SIA 265.

3

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z SIA 261

Rozszerzenie Analiza modalna dla RFEM 6 / RSTAB 9 umożliwia analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi dla RFEM 6 / RSTAB 9, analiza sejsmiczna jest przeprowadzana za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wdrożono m.in. szwajcarską normę SIA 261.

4

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych według SIA 262

Dzięki rozszerzeniu modułu SIA 262 dla programu RFEM 5/RSTAB 8 można rozszerzyć różne moduły dodatkowe dla betonu według szwajcarskiej normy SIA 262.

5

Wymiarowanie stali zgodnie z SIA 263

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla programu RFEM 5/RSTAB 8 służy do obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów i prętów ciągłych zgodnie ze szwajcarską normą SIA 263.


Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo informacji na temat norm zintegrowanych z naszymi programami? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia obliczanie wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne. Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR