Podpora węzłowa

  • Glosariusz firmy Dlubal

Pojęcie z glosariusza

000001

RFEM

RSTAB

Podpory są połączeniami pomiędzy układem konstrukcyjnym i elementami, które go otaczają. Przenoszą one obciążenia działające na układ konstrukcyjny i zapobiegają niezamierzonym przesunięciom konstrukcji wskutek oddziaływania sił.  Bez zastosowania podpór, wszystkie węzły byłyby swobodne i w dowolny sposób można by je przesuwać lub obracać.

Jeżeli węzeł ma pełnić funkcję podpory, przynajmniej jeden ze stopni swobody musi mieć zadaną podatność lub zostać całkowicie zablokowany. Ponadto, węzeł musi stanowić część powierzchni lub pręta. Siły mające swoje źródło w podporze i działające w kierunku przeciwnym, sa nazywane reakcjami podporowymi. 

Podpory węzłowe są konieczne do zastosowania wymuszonych odkształceń i można im nadać właściwości nieliniowe (uszkodzenie przy rozciąganiu lub działaniu sił ściskających, wykresy oddziaływań i sztywności).

Typy podpór

  • Podpory ruchome umożliwiają obrót względem punktu podparcia i przemieszczenia w kierunku trajektorii. Przemieszczenie prostopadle do ruchu zostanie zablokowane. Wskutek zablokowania stopnia swobody, podpory ruchome są opisywane jako jednowartościowe pod względem konstrukcyjnym.
  • Podpory utwierdzone lub zwolnienia na podporach również umożliwiają obrót względem punktu podparcia, ale zapobiegają przemieszczeniu w poziomie lub w pionie. Wskutek zablokowania dwóch stopni swobody, podpory utwierdzone są opisywane jako dwuwartościowe pod względem konstrukcyjnym.
  • Podpory utwierdzone na sztywno blokują zarówno obrót, jak i przemieszczenie.  Wskutek zablokowania trzech stopni swobody, podpory utwierdzone na sztywno są opisywane jako trójwartościowe pod względem konstrukcyjnym.

Wprowadzanie elementu w programie RFEM i RSTAB

Podpory węzłowe można wprowadzać graficznie i zdefiniować w RFEM oraz RSTAB korzystając z przycisku "Wstawić" → "Dane modelu" → "Podpory węzłowe" → "Graficznie", odpowiedniego klawisza lub nawigatora danych z tabelami.

Słowa kluczowe

podpora węzłowa podpora

Literatura

[1]   Baar, S. (2016). Lohmeyer Baustatik 1 (12th ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg.
[2]   Manual RFEM. (2018). Tiefenbach: Dlubal Software.
[3]   Manual RSTAB. (2013). Tiefenbach: Dlubal Software.

Linki

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Polish

Bezpłatne szkolenie online RFEM | Podstawowe

Szkolenie online 13. maja 2021 9:30 - 13:30 CEST

Inżynieria konstrukcyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym w RFEM

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EDT

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 2

Szkolenie online 17. maja 2021 14:00 - 16:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane Zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 20. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Dynamika konstrukcji i projektowanie sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 2. czerwca 2021 8:30 - 12:30 CEST

Projektowanie szkła za pomocą oprogramowania Dlubal

Projektowanie szkła za pomocą oprogramowania Dlubal

Webinar 8. czerwca 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online Training | Polish

Eurokod 2 | Wymiarowanie betonu zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Szkolenie online 10. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 3

Szkolenie online 15. czerwca 2021 14:00 - 16:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Informacje ogólne | USA

Szkolenie online 17. czerwca 2021 9:00 - 13:00 EDT

Event Invitation

Holzbau Forum Polska

Konferencje 21. czerwca 2021 - 22. czerwca 2021

Online Training | Polish

RFEM | Dynamika konstrukcji i analiza sejsmiczna zgodnie z EC 8

Szkolenie online 24. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów ADM 2020 w RFEM

Webinar 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 BST

MES - Rozwiązywanie problemów i optymalizacja w RFEM

Rozwiązywanie problemów i optymalizacja MES w RFEM

Webinar 11. listopada 2020 14:00 - 15:00 EDT

Interakcja struktura gruntu w RFEM

Interakcja konstrukcji z podłożem w RFEM

Webinar 27. października 2020 14:00 - 14:45 BST

Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM zgodnie z NBC 2015

Webinar 30. września 2020 14:00 - 15:00 EDT

[EN] KB 000940 | Animacje

[EN] KB 000940 | Animacje

Długość 0:37 Min.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD