Podpora węzłowa

Pojęcie z glosariusza

Podpory są połączeniami pomiędzy układem konstrukcyjnym i elementami, które go otaczają. Przenoszą one obciążenia działające na układ konstrukcyjny i zapobiegają niezamierzonym przesunięciom konstrukcji wskutek oddziaływania sił.  Bez zastosowania podpór, wszystkie węzły byłyby swobodne i w dowolny sposób można by je przesuwać lub obracać.

Jeżeli węzeł ma pełnić funkcję podpory, przynajmniej jeden ze stopni swobody musi mieć zadaną podatność lub zostać całkowicie zablokowany. Ponadto, węzeł musi stanowić część powierzchni lub pręta. Siły mające swoje źródło w podporze i działające w kierunku przeciwnym, sa nazywane reakcjami podporowymi. 

Podpory węzłowe są konieczne do zastosowania wymuszonych odkształceń i można im nadać właściwości nieliniowe (uszkodzenie przy rozciąganiu lub działaniu sił ściskających, wykresy oddziaływań i sztywności).

Typy podpór

  • Podpory ruchome umożliwiają obrót względem punktu podparcia i przemieszczenia w kierunku trajektorii. Przemieszczenie prostopadle do ruchu zostanie zablokowane. Wskutek zablokowania stopnia swobody, podpory ruchome są opisywane jako jednowartościowe pod względem konstrukcyjnym.
  • Podpory utwierdzone lub zwolnienia na podporach również umożliwiają obrót względem punktu podparcia, ale zapobiegają przemieszczeniu w poziomie lub w pionie. Wskutek zablokowania dwóch stopni swobody, podpory utwierdzone są opisywane jako dwuwartościowe pod względem konstrukcyjnym.
  • Podpory utwierdzone na sztywno blokują zarówno obrót, jak i przemieszczenie.  Wskutek zablokowania trzech stopni swobody, podpory utwierdzone na sztywno są opisywane jako trójwartościowe pod względem konstrukcyjnym.

Wprowadzanie elementu w programie RFEM i RSTAB

Podpory węzłowe można wprowadzać graficznie i zdefiniować w RFEM oraz RSTAB korzystając z przycisku "Wstawić" → "Dane modelu" → "Podpory węzłowe" → "Graficznie", odpowiedniego klawisza lub nawigatora danych z tabelami.

Słowa kluczowe

podpora węzłowa podpora

Bibliografia

[1]   Baar, S. (2016). Lohmeyer Baustatik 1 (12th ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg.
[2]   Manual RFEM. (2018). Tiefenbach: Dlubal Software.
[3]   Manual RSTAB. (2013). Tiefenbach: Dlubal Software.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD