Węzeł

Pojęcie z glosariusza

Węzły stanowią podstawę każdego modelu analitycznego. Definiują one linię/pręt zgodnie z punktem początkowym i końcowym i mogą być wykorzystane jako wyraźnie zdefiniowany punkt wprowadzenia obciążenia lub punkt podparcia.

Każdy węzeł w modelu można odnaleźć i zmodyfikować na podstawie jego opisu i współrzędnych. Węzły można wykorzystać także jako punkty wytyczne. Na przykład, układy osiowe obciążeń lub powierzchni mogą zostać dostosowane do węzła.

Wprowadzanie elementu w programie RFEM i RSTAB

Węzły można wprowadzić w sposób graficzny i zdefiniować w RFEM i RSTAB korzystając z opcji "Wstawić" → "Dane modelu" → "Węzły" → "Graficznie", odpowiedniego klawisza lub Nawigatora danych z tabelami.

Słowa kluczowe

węzeł węzły

Bibliografia

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD