Linia

Pojęcie z glosariusza

Linie stanowią podstawę do tworzenia prętów, powierzchni i brył. Każda linia jest ograniczona przez węzeł początkowy i końcowy. Linie służą także do definiowania obciążeń liniowych i podpór liniowych.

Istnieją różne typy linii, o różnym stopniu złożoności. Dostępne są między innymi: polilinie, łuki oraz linie NURBS. W zależności od stopnia złożoności linii w celu jej zdefiniowania konieczne może być wprowadzenie dodatkowych węzłów pośrednich. Istnieją różne typy linii. Linie służą także do definiowania obciążeń liniowych i podpór liniowych.

Do linii przypisywany jest lokalny układ współrzędnych, w którym oś x jest skierowana wzdłuż linii. Pozostałe osie są - na ile to możliwe - wyrównywane do globalnego układu współrzędnych. Układ współrzędnych linii można dostosować, klikając linię prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Odwrócić orientację linii". Istnieje też możliwość obrócenia linii w ustawieniach linii.

Wprowadzanie elementu w programie RFEM

W programie RFEM linie można wstawiać i szczegółowo definiować na kilka sposobów: graficznie, wybierając kolejno opcje: "Wstawić" → "Dane modelu" → "Linie" → (wybór typu linii) → "Graficznie", za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi lub też przy użyciu tabel.

Słowa kluczowe

Linia polilinia łuk Nurbs

Bibliografia

Linki