Bryła

Pojęcie z glosariusza

Bryły są elementami przestrzennymi, ograniczonymi ze wszystkich stron powierzchniami.

Do bryły można przypisać dodatkowe właściwości, takie jak na przykład: 

jednorodne, izotropowe lub ortotropowe materiały, właściwości gazu idealnego lub właściwości kontaktu między dwiema powierzchniami. 

Wprowadzanie elementu w programie RFEM

Bryły można wstawiać i definiować za pomocą menu "Wstawić" → "Dane modelu" → "Bryły" lub przy użyciu nawigatora danych. W oknie dialogowym należy wybrać powierzchnie ograniczające i określić typ bryły.

Słowa kluczowe

Bryła

Bibliografia

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD