Sprężyste podłoże prętowe

Pojęcie z glosariusza

Podczas gdy podpory węzłowe zapewniają podparcie na obu końcach pręta, sprężyste podłoża prętowe umożliwiają podparcie sprężyste pręta na jego całej długości.

Pozwala to na modelowanie np. ław fundamentowych z uwzględnieniem właściwości gruntu. Jeżeli podłoże sprężyste nie jest efektywne w przypadku naprężeń rozciągających lub ściskających, w obliczeniach można uwzględnić oddziaływania nieliniowe.

Słowa kluczowe

podpora węzłowa podpora 

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD