Przegub liniowy

Pojęcie z glosariusza

Przeguby liniowe umożliwiają uwzględnianie podatności i zwolnienia między powierzchniami.

Przeguby liniowe kontrolują połączenia między powierzchniami. W ten sposób można uwzględniać całkowite zwolnienia powierzchni lub połączenia podatne za pomocą sprężyn liniowych. W przypadku konstrukcji betonowych można użyć przegubu liniowego do zdefiniowania spoiny montażowej. Przy modelowaniu konstrukcji drewnianych stosowanie przegubów liniowych jest konieczne w szczególności ze względu na bardzo ograniczone przenoszenie sił.

Rodzaje przegubów liniowych

  • Przegub liniowy umożliwia zwolnienie lub połączenie odkształceń każdego węzła ES na linii powierzchni w kierunku x, y i z.
  • Obrót można zwolnić wokół osi podłużnej linii.

Wprowadzanie elementu w programie RFEM

Przeguby liniowe można zdefiniować za pomocą menu "Wstawić" → "Dane modelu" → "Przeguby liniowe". W przeciwieństwie do podpór w przypadku przegubów liniowych zaznaczenie pola wyboru powoduje aktywację stopnia swobody (w przypadku podpór po zaznaczeniu pola stopień swobody zostaje zwolniony).

Słowa kluczowe

przegub liniowy podatność połączenie

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD