glTF

Pojęcie z glosariusza

000208

RFEM

RSTAB

GlTF lub format glb przesyłania danych to format plików 3D typu open source, używany przez pakiet Office do zapisywania i renderowania wszystkich modeli 3D.

Użytkownik może importować różne formaty plików 3D i automatycznie przekonwertować na glTF przed renderowaniem w Office.

Programy obsługują ten format w programach RFEM i RSTAB (patrz Funkcja produktu Tworzenie modeli glTF 3D).

Słowa kluczowe

glTF glb Format

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD