Lista artykułów

Pojęcie z glosariusza

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Listy pozycji są ogólnymi planami pokazującymi rozmieszczenie konstrukcji w poszczególnych komponentach konstrukcji.
W listach towarów opisy towarów są definiowane jako wiążące. Ponadto wyświetla i definiuje poszczególne obliczenia analizy statyczno-wytrzymałościowej w kontekście całej konstrukcji. W tym celu lista towarów i analiza konstrukcyjna muszą zawsze być ze sobą absolutnie spójne.

Element odnosi się do wszystkich poszczególnych składowych konstrukcyjnych analizy statyczno-wytrzymałościowej i otrzymuje przejrzysty opis o nazwie Numer elementu. Może składać się z rosnącej numeracji lub liter i służyć może jako objaśnienie inżynierii konstrukcyjnej konstrukcji.

Słowa kluczowe

Lista artykułów