Rysunek roboczy

Pojęcie z glosariusza

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

000216

Rysunek roboczy (planowanie wykonawstwa) jest 5 etapem w sumie 9 etapów pracy HOAI (niemieckiej skali opłat dla architektów i inżynierów). Rysunki robocze zawierają wszystkie informacje wymagane do budowy lub przebudowy konstrukcji.
Planowanie wykonania obejmuje dalszy rozwój zatwierdzonego projektu z uwzględnieniem szczegółowych aspektów technicznych. Jako podstawę do rozwiązania problemu należy przeprowadzić wszystkie obliczenia i wymiarowanie.
Dla przejrzystego przedstawienia wyników dostępne są zestawienia tabel. Przykładem tego są listy drzwi do opisu wszystkich wymaganych właściwości drzwi lub listy zaworów w dziedzinie planowania instalacji hydraulicznych i ogrzewania, w celu skoordynowania właściwości z automatyką budynku.

Słowa kluczowe

Rysunek roboczy Plan wykonania