Rysunek roboczy

  • Glosariusz firmy Dlubal

Pojęcie z glosariusza

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

000216

Rysunek roboczy lub planowanie wykonania jest piątym etapem z łącznie 9 etapów pracy HOAI. Rysunki robocze zawierają wszystkie informacje potrzebne do budowy lub przebudowy konstrukcji.
Planowanie wykonania obejmuje dalszy rozwój zatwierdzonego projektu w ramach szczegółowych aspektów technicznych. Jako podstawę do rozwiązania konstrukcyjnego należy przeprowadzić wszystkie obliczenia i wymiarowanie.

W celu zapewnienia zrozumiałego wyświetlania wyników dostępne są zestawienia tabelaryczne. Przykładem są listy drzwi, opisujące wszystkie wymagane właściwości drzwi, lub listy zaworów w zakresie planowania instalacji wodno -kanalizacyjnej i ogrzewania, w celu uzgodnienia właściwości z automatyką budynku.

Słowa kluczowe

Plan wykonania Planowanie końcowe Faza serwisowa 5 SPH 5 SP 5