Obliczenia konstrukcyjne

  • Glosariusz firmy Dlubal

Pojęcie z glosariusza

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Inżynieria konstrukcyjna jest integralną częścią planowania technicznego i obejmuje przede wszystkim analizę statyczno-wytrzymałościową, obliczenia konstrukcyjne i obliczenia konstrukcji.
Celem inżynierii konstrukcyjnej jest określenie wymaganej nośności i użytkowalności konstrukcji budynku, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zamierzony okres użytkowania jest zgodny z wymogami ekonomicznymi i estetycznymi. Aby zrealizować to zadanie, należy przeprowadzić analizę statyczno-wytrzymałościową, opartą na regułach inżynierii konstrukcyjnej. W wyjątkowych przypadkach testy te stanowią potwierdzenie wykonalności.

Słowa kluczowe

Obliczenia konstrukcyjne

Wysokość użyteczna przekroju

Wysokość użyteczna przekroju

Długość 1:48 Min.

Siły wypadkowe

Siły wypadkowe

Długość 1:16 Min.