Strefy obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi

Baza informacji | Strefy obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi

  1. Nawis śnieżny

    Nawis śnieżny

    Funkcja “Generować obciążenie śniegiem” umożliwia również branie pod uwagę nawisu śnieżnego. Obciążenie nawisem śnieżnym stosowane jest automatycznie do okapów z wykorzystaniem obciążenia liniowego lub kilku obciążeń węzłowych.

Więcej artykułów z Bazy informacji