Wiki dla analizy konstrukcyjnej

Terminy techniczne zastosowane w oprogramowaniu Dlubal

Wiki dla analizy konstrukcyjnej wyjaśnia terminy techniczne stosowane w analizie i obliczeniach. Terminy są ułożone w kolejności alfabetycznej i zazwyczaj są wykorzystywane w oprogramowaniu Dlubal.


Sortuj według

===Change sort order===

a akcelerogram

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator
Podgląd oryginalnego tekstu
Akcelerogramy to wykresy przyspieszenia w czasie (również przebieg przyspieszenia w czasie lub sejsmogram), które zazwyczaj są oparte na rzeczywistych zapisach trzęsienia ziemi.

Akcelerogramy są rozumiane jako oddziaływania na konstrukcje, które są przyłożone do podpór konstrukcji, a tym samym wzbudzają drgania układu konstrukcyjnego. Oddziaływania te są obliczane przy użyciu analizy czasowej.

Ponadto, akcelerogramy umożliwiają generowanie widm odpowiedzi lub wykorzystanie ich bezpośrednio w analizie spektrum odpowiedzi.

Wprowadzanie do RF-/DYNAM Pro

Akcelerogramy można wprowadzać w programie RFEM lub RSTAB za pomocą RF-/DYNAM Pro. Dane można zaimportować z biblioteki, która zawiera dużą liczbę zapisów dotyczących trzęsień ziemi (patrz Rysunek 01). Można również utworzyć wykres zdefiniowany przez użytkownika lub zaimportować go z programu Excel (patrz Rysunek 02). Możliwe jest wprowadzenie danych osobno dla wszystkich trzech kierunków (X, Y i Z).


Linki

Pełny tekst
a 6

Powiązane produkty