Wiki dla analizy konstrukcyjnej

Terminy techniczne zastosowane w oprogramowaniu Dlubal

Wiki dla analizy konstrukcyjnej wyjaśnia terminy techniczne stosowane w analizie i obliczeniach. Terminy są ułożone w kolejności alfabetycznej i zazwyczaj są wykorzystywane w oprogramowaniu Dlubal.


Sortuj według

===Change sort order===

A Agregat

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator
Podgląd oryginalnego tekstu
Żwir używany do produkcji betonu nazywany jest kruszywem.

Kruszywo, zwane również kruszywem betonowym lub żwirem betonowym, wraz z zaczynem cementowym tworzy konstrukcję nośną betonu.

Kruszywo ma wpływ na właściwości fizyczne betonu. W zależności od materiału, z którego wykonane jest kruszywo betonowe, odkształcenie sprężyste betonu może ulec zmianie. Betony z kruszywem wapiennym i piaskowcowym charakteryzują się mniejszą deformacją niż beton z kruszywem kwarcowym lub bazaltowym.

Kruszywo jest klasyfikowane na podstawie składu ziarnowego, który jest klasyfikowany za pomocą tak zwanych krzywych sortowania. Ważną rolę dla obliczeń i urabialności betonu odgrywa największa średnica użytego kruszywa; nazywa się to również maksymalnym ziarnem.


Pełny tekst
a 6

Powiązane produkty