Analiza dynamiczna

Analiza dynamiczna konstrukcji

Analiza wpływów sejsmicznych, fundamentów pod maszyny, częstotliwości drgań własnych mostów i kominów oraz analiza drgań budynków są typowymi zastosowaniami programów do analizy dynamicznej.

Program do analizy konstrukcji szkieletowych - RSTAB a także program wykorzystujący metodę elementów skończonych RFEM wraz z wieloma pomocnymi modułami dodatkowymi umożliwiają analizę dynamiczną konstrukcji.

  • Konstrukcja budynku
  • Akcelerogram do analizy statyczno -wytrzymałościowej

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Program RFEM 6 do analizy statyczno - wytrzymałościowej stanowi podstawę rodziny programów o budowie modułowej. Służy do definiowania konstrukcji, materiałów i oddziaływań konstrukcji z płyt, powłok i prętów. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji złożonych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Oprogramowanie do analizy konstrukcji szkieletowych i kratownic

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowej RSTAB 9 posiada podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES). Ze względu na specjalizację w zakresie ram i kratownic, program RSTAB jest jeszcze łatwiejszy w użyciu i od lat jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne wyłącznie prętowe.

Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych i kształtów drgań

Dzięki rozszerzeniu Analiza modalna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 można określać częstotliwości drgań własnych i kształty dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Analiza trzęsienia ziemi

W dodatku do analizy spektrum odpowiedzi dla programu RFEM 6/RSTAB 9 analiza sejsmiczna jest przeprowadzana za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne.

Analiza drgań wymuszonych

Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations dla programu RFEM 5/RSTAB 9 jest używany do analizy drgań wymuszonych i obejmuje multimodalną analizę spektrum odpowiedzi oraz analizę historii czasowej.

nieliniowa analiza czasowa

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History for RFEM 5/RSTAB 8 jest rozszerzeniem modułów dodatkowych RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations i RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations (liniowa analiza przebiegu czasowego).

CADS Footfall Analysis

Footfall Analysis to oprogramowanie do obróbki końcowej opracowane przez CADS , które umożliwia analizę odpowiedzi na Footfall w połączeniu z RFEM 5 i RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Duża liczba interfejsów zapewnia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB .

Usługa internetowa (interfejs programowalny) może służyć do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB .

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej (MES) płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok, prętów (belek), brył i elementów kontaktowych

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Dynamiczna analiza częstotliwości własnych i postaci drgań własnych modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna, w tym analiza czasowa i analiza spektrum odpowiedzi multimodalnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i statyczna obciążeń z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Nonlinear Time History

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD