Inne obszary zastosowania

Modelowanie muru

RFEM pozwala przeprowadzić realistyczną ocenę zachowania konstrukcyjnego muru.

W tym celu istnieje możliwość zdefiniowania w module dodatkowym RF‑MAT NL nieliniowego modelu materiałowego "Mur izotropowy 2D", który ulega uszkodzeniu po przekroczeniu naprężeń granicznych.

Profile formowane na zimno

Obliczaj profile formowane na zimno w programie samodzielnym SHAPE-THIN 9 i module dodatkowym RF-/STEEL Cold-Formed Sections, zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5.