Analiza nieliniowa

Analiza nieliniowa

W programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej RFEM i RSTAB możliwe jest uwzględnienie nieliniowości pręta (na przykład zniszczenia przy ściskaniu/rozciąganiu, poślizgu, rozerwaniu, pełzaniu), a także nieliniowości podparcia i zwolnienia, takich jak uszkodzenie, pełzanie, podpora tarcia itd. .

Oprócz liniowej analizy statycznej i analizy drugiego rzędu Dostępna jest również analiza dużych deformacji (np. do wymiarowania kabli). Co więcej w programie RFEM istnieje możliwość rozważenia materiałowych nieliniowości, takich jak: uplastycznienie części przekroju, beton w stanie zarysowanym i wiele innych.

  • Analiza nieliniowa
  • Analiza nieliniowa
  • Analiza nieliniowa

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Program RFEM 6 do analizy statyczno - wytrzymałościowej stanowi podstawę rodziny programów o budowie modułowej. Służy do definiowania konstrukcji, materiałów i oddziaływań konstrukcji z płyt, powłok i prętów. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji złożonych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Oprogramowanie do analizy konstrukcji szkieletowych i kratownic

Program RSTAB 9 do analizy statyczno -wytrzymałościowej ma podobny zakres funkcji jak program RFEM. Ze względu na specjalizację w zakresie ram i kratownic, program RSTAB jest jeszcze łatwiejszy w użyciu i od lat jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne wyłącznie prętowe.

Uwzględnienie nieliniowych charakterystyk materiału

Rozszerzenie Nieliniowe zachowanie materiału umożliwia uwzględnienie nieliniowości materiałowych w programie RFEM (np. model materiałowy izotropowo plastyczny, ortotropowo plastyczny, izotropowy z uszkodzeniem).

Analiza w stanie plastycznym

RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3 dla programu RFEM 5/RSTAB 8. Możliwe jest plastyczne projektowanie przekrojów metodą częściowych sił wewnętrznych (PIF) oraz metodą sympleksową.

Nieliniowa analiza betonu zbrojonego

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL dla programu RFEM 5 umożliwia przeprowadzenie fizycznych i geometrycznych obliczeń nieliniowych konstrukcji belkowych i płytowych z betonu zbrojonego. Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM 5 umożliwia analityczną analizę deformacji konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Duża liczba interfejsów zapewnia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Usługa web service (programowalny interfejs) może być wykorzystana do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Instrukcja online | RFEM 6

Instrukcje obsługi

Modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej do pobrania

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Wybieraj modele konstrukcyjne i wykorzystaj je podczas szkoleń lub w swoich projektach.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Uwzględnienie nieliniowych praw materiałowych

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Plastyczne wymiarowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RFEM RF-CONCRETE NL | Nieliniowe obliczenia betonu zbrojonego dla stanu granicznego użytkowalności

Moduł dodatkowy

Fizyczne i geometryczne obliczenia nieliniowe konstrukcji prętowych i płytowych wykonanych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 5
Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM | Konstrukcje rozciągane - obliczanie odkształceń analitycznych

Moduł dodatkowy

Analityczne obliczenia deformacji konstrukcji płytowych wykonanych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD