Inne obszary zastosowania

Oprogramowanie do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla innych zastosowań

Możliwości zastosowania programów Dlubal Software są różnorodne. RFEM, RSTAB, RSECTION i inne programy są idealnymi partnerami, jeśli mają Państwo do czynienia z następującymi obszarami zastosowań inżynierii budowlanej:

  • Profile formowane na zimno
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji szklanych
  • Blachy trapezowe

Modelowanie muru

Program RFEM to tajny składnik udanego projektu budowlanego. Rozszerzenie do wymiarowania konstrukcji murowych wspiera Państwa w projektowaniu konstrukcji murowych i wykorzystuje sprawdzoną metodę elementów skończonych. Wygląda na to, że jest to właściwy dodatek do Twojego projektu? Dowiedz się więcej tutaj!

Profile formowane na zimno

Czy chcesz zwymiarować dla swojego projektu przekroje profilowane na zimno zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5? Mamy na to odpowiednie rozwiązanie. Dzięki indywidualnemu programowi THIN 9 i rozszerzeniu RF-/STEEL można łatwo osiągnąć swój cel. Wypróbuj i przekonaj się sam!

Interakcja konstrukcji z podłożem

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj gruntu, na którym zostanie zbudowany projekt. W programie RFEM można uwzględnić różne modele gruntu, takie jak moduł reakcji podłoża, nieliniowe, iteracyjne obliczanie brył gruntowych (analiza geotechniczna dla programu RFEM 6), zmodyfikowane dwuparametryczne modele gruntu itp.

W tym momencie szczególnie zalecamy skorzystanie z rozszerzenia Analiza geotechniczna dla programu RFEM 6. W tym przypadku struktura gruntu jest pokazana w sposób realistyczny, a moduł fundamentu jest określany w zależności od obciążenia.

Analiza konstrukcji fasadowych

Tylko fasady sprawiają, że budynki wydają się żywe. Dają im pewien wyraz. Planujesz taki projekt? Dzięki oprogramowaniu Dlubal masz po swojej stronie niezawodnego partnera cyfrowego. Za pomocą programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB oraz indywidualnego programu RSECTION można obliczać konstrukcje fasadowe, takie jak fasady szklane, ściany osłonowe, fasady podwójne, fasady elementowe itp.

Fundamenty i ich projektowanie

Fundamenty są ważną częścią każdego projektu budowlanego. Dlatego dedykowaliśmy temu obszarowi osobny moduł dodatkowy w RFEM 5 i RSTAB 8 z RF-/FOUNDATION Pro. Za pomocą modułu RF-/FOUNDATION Pro można wymiarować różne typy fundamentów, takie jak płyty fundamentowe, stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, kielichowe i blokowe.

Możemy również polecić rozszerzenie Analiza geotechniczna dla programu RFEM 6. Określa to bryłę gruntową do analizy na podstawie charakterystycznych wartości z próbek gruntu. Realistyczna rejestracja warunków gruntowych jest w dużej mierze odpowiedzialna za zagwarantowanie jakości analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji. Skorzystaj z programu RFEM/RSTAB w swoim projekcie budowlanym!

stadia budowy

Czy chcesz uwzględnić etapy budowy w analizie statyczno-wytrzymałościowej (np. zmiany systemowe w różnych fazach budowy)?

Program RFEM umożliwia modelowanie postępu budowy, to znaczy uwzględnianie procesu wznoszenia konstrukcji za pomocą elementów prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Odporność ogniowa

W programach RFEM i RSTAB można przeprowadzać obliczenia odporności ogniowej konstrukcji stalowych i drewnianych.

Na przykład w konstrukcjach drewnianych programy uwzględniają zredukowany przekrój utworzony przez czas trwania przepalenia. W przypadku konstrukcji stalowych analizę statyczno-wytrzymałościową przeprowadza się na wypadek pożaru z uwzględnieniem temperatury elementu konstrukcyjnego w momencie weryfikacji.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.