Analiza statyczno-wytrzymałościowa i BIM

Wymiana danych z Dietrich's

Format IFC to otwarty standard do wymiany danych. Obie firmy współpracowały ze sobą, aby zoptymalizować eksport danych z Dietrich's oraz import do RFEM/RSTAB.

  1. Zaimportowany model IFC z Dietrich's w RFEM

    Import do RFEM/RSTAB

    Aby zaimportować plik IFC do RFEM/RSTAB, należy skorzystać z typu modelu CAD/BIM. Oprócz graficznego wyświetlania modelu, Nawigator projektu podaje także informację na temat poszczególnych obiektów IFC.

  2. Konwersja obiektów IFC

    Dzięki zoptymalizowanemu eksportowi Dietrich's, wszystkie obiekty są zapisywane jako "SweptSolid". Dzięki temu konwersja na pręty oraz powierzchnie jest najlepsza z możliwych.

    Podczas konwersji uwzględniana jest grubość ścian oraz przekrojów, jak również materiał elementów prętowych. Odpowiedni plik do wymiany danych można pobrać poniżej.