Planowanie BIM

Interfejs DXF

DXF jest jednym z najczęściej używanych formatów pliku dla wymiany danych w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD). Poniżej znajdują się informacje dotyczące opcji wymiany danych używając formatu pliku DXF w programach RFEM/RSTAB.

 1. Import

  Linie mogą być importowane do programu RFEM jako linie lub pręty. Nazwy warstw są pobierane i używane jako opisy dla przekrojów. Oprócz tego przydzielany jest pierwszy materiał ze wstępnie ustawionych materiałów. Jeżeli program rozpozna w nazwie warstwy przekrój lub materiał znajdujący się w bazie danych Dlubal, przydzielone zostaną nazwy z programu RFEM.

 2. Eksport

  Pręty z programu RFEM/RSTAB wysyłane są jako linie. Warstwy tych linii zawierają informacje na temat przekrojów i materiałów, które zostały użyte. Poza całym modelem, zawierającym siatkę elementów skończonych, można przesłać również numerację określoną przy użyciu nawigatora.

 3. Szczegółowe ustawienia dla izolinii

  Izolinie

  Another exchange option is to transfer the RFEM/RSTAB results as isolines in a DXF file. For this, you can directly select various elements such as isolines, FE mesh, values, and more.