Planowanie BIM

Wideo: pracuj efektywniej z BIM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Przyjemna i wygodna praca z produktami Dlubal Software

„Jak zawsze chcę potwierdzić, że praca z programami Dlubal Software jest prawdziwą przyjemnością i chyba nie mogłaby być bardziej komfortowa. Jestem także całkowicie usatysfakcjonowany interfejsem z REVIT 2017, ponieważ spełnia on bardzo wysokie standardy i dobrze działa”.

Wymiana danych bez problemu

„Wymiana danych pomiędzy cadwork i RSTAB przebiegła bez problemu.“


Projekt: Dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Austria

Efektywne planowanie z wykorzystaniem BIM

BIM (Building Information Modeling - modelowanie informacji o budynkach) jest nowoczesnym sposobem planowania i realizacji projektów budowlanych, który oparty jest na wymianie danych między programi podczas procesu budowlanego. 

Wszystkie istotne dane zawarte są w modelu 3D, który następnie jest wykorzystywany we wszystkich etapach planowania budowy. W rezultacie, wiele programów CAD i programów do analizy i wymiarowania konstrukcji wykorzystują ten sam model, który jest bezpośrednio transponowany między tymi programami. 


 1. Wymiana danych pomiędzy Autodesk Revit Structure i RFEM

  Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Dlubal Software i BIM

  Bardzo ważne dla firmy Dlubal jest zapewnienie opcji planowania zgodnej z technologią BIM. Liczne interfejsy dostępne w programach RFEM i RSTAB umożliwiają wymianę danych z powszechnie używanymi oprogramowaniami (takim jak programy CAD), aby ułatwić i usprawnić projektowanie konstrukcji. 

  Poniżej przedstawiony został zakres interfejsów wbudowanych w programy RFEM i RSTAB.

 2. Szczegółowe ustawienia importu

  Ogólne informacje na temat importu i eksportu

  Poniższe interfejsy i formaty wymiany plików (z wyjątkiem MS Excel, OOo Calc i CSV) pozwalają na określanie materiałów i przekrojów przy użyciu definiowanych przez użytkownika plików konwersji. 

  Po imporcie lub przed eksportem można dokonać sprawdzenia poprawności. Oprócz tego można eksportować wybrane obiekty, definiować orientację osi Z dla wymiany danych a współrzędne można odbijać lustrzanie lub zamieniać.

 3. Interfejsy dla Tekla Structures

  Interfejsy dla Tekla Structures

  Dostępne są trzy opcje wymiany danych pomiędzy programem RFEM a Tekla Structures. Interfejs stp pozwala na transfer plików konstrukcji szkieletowych w obu kierunkach. Model analityczny utworzony w Tekla Structures można wysyłać do programu RFEM przy użyciu innego bezpośredniego interfejsu. Jeszcze inny bezpośredni interfejs służy do wymiany i przydzielania modeli fizycznych w obu kierunkach.

 4. Kompatybilny Autodesk Revit Structure

  Integracja z Autodesk Revit Structure

  Interfejs programu RFEM/RTSAB dla Autodesk Revit Structure pozwala na  bezpośrednią i dwukierunkową wymianę danych. Konstrukcję utworzoną w programie RFEM/RSTAB można i edytować w programie Revit Structure. W ten sam sposób można obliczać i wymiarować model konstrukcji Revit w programie RFEM. Późniejsze modyfikacje można łatwo zastosować zarówno w modelu programu Revit jak i RFEM.

 5. Kompatybilny Autodesk AutoCAD

  Integracja z Autodesk AutoCAD

  Oprócz wymiany danych przy użyciu plików DXF, RFEM/RSTAB pozwala na bezpośrednią wymianę danych z programem AutoCAD firmy Autodesk. Interfejs ten wykorzystuje najnowszą technologię .NET. Wymianę danych można rozpocząć bezpośrednio w programie RFEM.

 6. Deutscher Stahlbau-Verband DSTV

  Interfejs produktu dla konstrukcji stalowych (*.stp)

  W celu transferu konstrukcji prętpwych wprowadziliśmy interfejs DSTV dla konstrukcji stalowych (German Steel Construction Association). Dzięki temu można wymieniać dane pomiędzy programem RFEM/RSTAB i programami takimi jak "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" i wiele innych.

 7. CIS/2

  Schemat konstrukcji prętowej CIS/2 (*.stp)

  Format pliku CIS/2 NIST (National Institute of Standards and Technology) jest często używany do wymiany danych w krajach anglojęzycznych. Oprócz danych konstrukcyjnych dla elementów prętowych, można importować również informacje dotyczące obciążeń, przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń i wyników. 

  Poniższy link prowadzi do opisu tego interfejsu.
 8. Microsoft Excel / OpenOffice.org Calc

  Microsoft Excel / OpenOffice.org Calc

  Bezpośredni interfejs dla Microsoft Excel i OpenOffice.org Calc pozwala na ponowne wykorzystanie lub przygotowanie wartości wprowadzanych w tabelach programu RFEM/RSTAB. Pozwala on na bezpośredni import i eksport tabel programu RFEM/RSTAB, pojedynczo lub wszystkich naraz, z lub do arkusza Excel i Calc. W aplikacjach Excel i Calc można przygotowywać także równania dla danych parametrycznych, a następnie importować je do programu RFEM/RSTAB.

 9. Format pliku DXF

  Format pliku DXF (*.dxf)

  Format pliku DXF jest jednym z najpopularniejszych formatów wymiany danych pomiędzy programami CAD. Program RFEM/RSTAB może importować i eksportować pliki DXF.

 10. Interfejs IFC

  Interfejs IFC

  Interfejs IFC (Industry Foundation Classes) podzielony jest na różne obszary nazywane widokami. Podczas importu i eksportu danych, najszerzej wspierany jest StructuralAnalysisView. Oznacza to, że można dokonywać transferu modelu konstrukcji wraz z elementami prętowymi, obciążeniami skupionymi, liniowymi i prętowymi, podporami, warunkami podparcia, przypadkami obciążeń itd. Dodatkowo importowane są najważniejsze elementy z CoordinateView, który zawiera elementy graficzne. 

 11. Interfejs SDNF

  Interfejs SDNF (*.sdnf)

  Interfejs SDNF (Steel Detailing Neutral Format) firmy Intergraph używany jest do wymiany danych z Intergraph Frameworks lub Tekla Structures. Pozwala on na import i eksport szerokiej gamy danych konstrukcyjnych, do których zaliczają się węzły i pręty, wraz z odpowiednimi materiałami i przekrojami z programu RFEM/RSTAB. Jedynie transfer warunków podparcia nie jest możliwy.

 12. Bentley ISM

  Interfejs dla Bentley ISM (*.ism.dgn)

  Dzięki wprowadzeniu interfejsu ISM, w programie RFEM/RSTAB można teraz wymieniać modele z ProSteel, ProConcrete i innymi aplikacjami firmy Bentley. Interfejs ten działa w obu kierunkach. Rdzeniem technologii ISM jest ISM Viewer V8i dostarczany za darmo przez firmę Bentley. 

  Ponadto można eksportować elementy powierzchniowe takie jak ściany, płyty oraz różne typy przekrojów do ProSteel i ProConcrete. Kolejną użyteczną funkcją ISM Viewer jest możliwość tworzenia dokumentów PDF 3D.

 13. GLASER -isb cad-

  Interfejs RFEM z GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

  Interfejs ten stanowi połączenie z programem CAD o nazwie Glaser firmy isb cad. Dzięki temu można importować pliki GEO do programu RFEM i eksportować wyniki obliczeń powierzchni betonowych w plikach FEM. RFEM importuje pojedyncze linie i łuki, powierzchnie i stropy (linie konturowe), linie środkowe ścian, punkty ciężkości słupów, otwory, obciążenia powierzchniowe oraz liniowe i węzłowe, obciążenia wolne prostokątne oraz liniowe i skupione. Eksport zawiera zbrojenie górne i dolne w siatce elementów skończonych lub w punktach rastru. Możliwy jest również eksport wyłącznie zbrojenia dodatkowego lub ścinanego.
 14. DICAD STRAKON

  Interfejs RFEM z DICAD STRAKON (*.cfe)

  RFEM posiada wymianę danych z programem STRAKON firmy DICAD. Import zawiera dane konstrukcyjne, takie jak węzły, linie, materiały, powierzchnie, otwory, podpory węzłowe i liniowe. Ponadto można eksportować zbrojenie wraz z liniami granicznymi powierzchni. Każda powierzchnia eksportowana jest osobno.

 15. Nemetschek Allplan

  Interfejs RFEM z Nemetschek Allplan (*.asf)

  Przy użyciu formatu pliku ASF firmy Nemetschek można wymieniać dane z jednym z najczęściej używanych programów CAD. Import zawiera dane strukturalne takie jak węzły, linie, materiały, powierzchnie, otwory, podpory węzłowe i liniowe. Zbrojenie można eksportować wraz z liniami granicznymi powierzchni. Każda powierzchnia eksportowana jest osobno.
 16. ABStudio

  Interfejs RFEM z CADKON (*.esf)

  Format pliku ESF (Engineering Structural Format) pozwala na wymianę danych z programem projektowym CADKON firmy ABStudio. Można dzięki temu eksportować powierzchnie płaskie o jednakowej grubości wraz z otworami oraz materiały używane w programie RFEM.
 17. Scia Engineer

  Scia Engineer (*.xml), Textformat (*.000)

  W celu wymiany danych z innymi programami używanymi podczas analizy strukturalnej, wprowadzona została możliwość importu plików XML z programu Scia Engineer. Oprócz tego można importować pliki tekstowe w formacie *.000 (konstrukcja) i *.001 (obciążenia) do programu RFEM (dawny program PLATTE firmy Dlubal).
 18. Cadwork

  Interfejs z Cadwork (*.stp)

  Interfejs ten pozwala na eksport modeli do programu CAD Cadwork oraz na import danych z programu Cadwork do programu RFEM/RSTAB. Oprócz geometrii modelu transfer zawiera informacje o przekrojach, materiałach, podporach i połączeniach sztywnych.

 19. SEMA-Schnittstelle

  Interfejs SEMA

  Przy użyciu tego interfejsu można importować konstrukcje 3D utworzone przy użyciu oprogramowania dla drewna i połączeń SEMA. Model z programu SEMA można importować do programów firmy Dlubal w pliku DXF lub DSTV (STP). DSTV potrafi nie tylko wymieniać dane na temat geometrii konstrukcji, ale również informacje na temat przekrojów, materiałów, podpór lub połączeń sztywnych.
 20. Warstwy tła

  Warstwy tła

  Warstwy tła używane są w celu uproszczenia modelowania. Warstwy te można wykorzystać jako podkład w oknie roboczym programu RFEM, w celu ułatwienia wprowadzania obiektów graficznych.

 21. VCmaster

  Interfejs dla VCmaster

  Protokół wydruku programu RFEM/RSTAB można wyeksportować do programu VCmaster opracowanego przez firmę Veith Christoph w celu jego dalszej edycji (przetwarzanie obliczeń i tekstu).

 22. Interfejs RTF

  Interfejs RTF

  W celu szczegółowej edycji protokołu wydruku przy użyciu MS Office, można zamienić go wraz z grafiką na plik RTF.
 23. Kod programu w Visual Studio

  Moduły dodatkowe RS-COM (dla RSTAB) i RF-COM (dla RFEM)

  Ten programowalny interfejs oparty jest na technologii COM. Służy on do pisania własnych makr lub programów post-procesowych.

 24. Formaty dla RF-LINK

  Moduł dodatkowy RF-LINK

  Po zainstalowaniu modułu RF-LINK, dostępne są dodatkowe interfejsy do importu danych:

  • Standard Acis Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*. stp, *.step)

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pełna lista funkcji

RFEM 5 - Pełna lista funkcji

Poniższy link pozwala pobrać broszurę szczegółowo opisującą wszystkie nowe funkcje programu RFEM 5.

Ponadto, na stronie 'Funkcje produktu' znajdziecie Państwo użyteczne artykuły techniczne oraz porady i wskazówki. 

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Baza informacji | Planowanie BIM

 1. Rysunek 01 - Typowy scenariusz wymiany danych dla BIM w analizie statyczno-wytrzymałościowej

  Modelowanie informacji o budynkach (BIM) oraz analiza statyczno-wytrzymałościowa: scenariusze i czynniki powodzenia w wymianie danych

  Modelowanie informacji o budynkach (BIM) opisuje jedną z najważniejszych kwestii oprogramowania wykorzystywanego w budownictwie. Nie jest to proces nowy i ogólnie wiadomo, że rzetelne planowanie we wczesnych etapach projektu ma znaczący, pozytywny wpływ na ogólny koszt projektu. Przez ponad 20 lat w budownictwie stalowym wykorzystywano modele 3D w taki sposób, że można było automatycznie utworzyć dokumentację produkcyjną 2D lub istniała możliwość przesłania powiązanych danych NC bezpośrednio do automatycznej produkcji.

  Podobnie, obliczenia konstrukcyjne dla całych modeli 3D są uznawane za najnowocześniejsze. W przypadku oprogramowania stosowanego w budownictwie, modele cyfrowe uruchamiają powstanie istotnych pytań o wymianę danych i sposobu efektywnego wykorzystania tych modeli w różnych programach stosowanych w budownictwie. Rozważyć należy nie tylko czyste fizyczne modele geometryczne, ale również wiele innych modeli zawierających dodatkowe elementy konstrukcyjne. Modele takie zawierają modele konstrukcyjne lub analityczne, obejmujące mechaniczne właściwości materiałów, warunki brzegowe lub obciążenia, których nie można uwzględnić w czystym modelu architektonicznym.

  Różnice te mogą powodować problemy podczas wymiany danych BIM między programami stosowanymi w inżynierii budowlanej. Dlatego przed BIM i analizą statyczno-wytrzymałościową stawiane są wysokie wymagania. Przeszkody te stanowią także duże wyzwanie dla twórców oprogramowania stosowanego w budownictwie. Niniejszy artykuł wyjaśnia fundamentalne problemy związane z wymianą danych oraz przedstawia rozwiązania przetestowane w praktyce.

Więcej artykułów technicznych i funkcji produktu