Planowanie BIM

Integracja z Autodesk AutoCAD

AutoCAD firmy Autodesk jest jednym z najczęściej używanych programów w projektowaniu wspomaganym komputerowo. Opcje wymiany danych pomiędzy programem RFEM a AutoCAD przy użyciu bezpośredniego interfejsu, zostały opisane poniżej.

  1. Import z programu AutoCAD

    Import

    Linie można importować do programu RFEM jako linie lub pręty. Nazwy warstw są pobierane i używane jako opisy przekrojów. Ponadto przydzielany jest pierwszy materiał z ustawionych wstępnie materiałów. Jeżeli program rozpozna w nazwie warstwy przekrój lub materiał znajdujący się w bazie danych Dlubal, przydzielona zostanie mu nazwa z programu RFEM.
  2. Eksport

    Pręty z programu RFEM eksportowane są jako linie. Warstwy tych linii zawierają informacje na temat przekrojów i materiałów, które zostały użyte. W dodatku do całego modelu wraz z siatką elementów skończonych, można eksportować numerowanie określone przy użyciu nawigatora.

    Transfer wyników z programu RFEM w formie izolinii eksportowanych w pliku DXF stanowi kolejny sposób wymiany danych. Można wybrać różne elementy, takie jak izolinie, siatka elementów skończonych, wartości itd.