Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej i BIM

Interfejs dla SCIA Engineer

W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość importu modeli z programu do analizy statyczno-wytrzymałościowej SCIA Engineer z wykorzystaniem interfejsu XML.

 1. Wymiana danych pomiędzy SCIA Engineer i RFEM

  Import w RFEM/RSTAB

  W SCIA Engineer należy wygenerować plik eksportowy XML, który ma zostać następnie zaimportowany do RFEM/RSTAB.

  Oprócz danych geometrycznych, takich jak węzły lub pręty, możliwy jest także import obciążeń i przypadków obciążeń.

 2. Interfejs dla IFC i XML

  Alternatywny interfejs dla plików IFC

  Modele IFC z SCIA Engineer mogą mieć swoje modele referencyjne w programie RFEM/RSTAB. Modele są importowane do RFEM/RSTAB, wizualizowane, a komponenty mogą zostać poddane konwersji na obiekty programu RFEM/RSTAB (pręty, powierzchnie, bryły). 

  Modele referencyjne IFC w formacie Coordination View mogą być wyświetlane równolegle do modelu obliczeniowego RFEM/RSTAB. Interfejs zawiera tylko dane geometryczne, bez informacji o obciążeniu.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów? Potrzebują Państwo porady podczas pracy przy bieżącym projekcie? Zachęcamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Baza informacji | Planowanie BIM

 1. Rysunek 01 - Typowy scenariusz wymiany danych dla BIM w analizie statyczno-wytrzymałościowej

  Modelowanie informacji o budynkach (BIM) oraz analiza statyczno-wytrzymałościowa: scenariusze i czynniki powodzenia w wymianie danych

  Modelowanie informacji o budynkach (BIM) opisuje jedną z najważniejszych kwestii oprogramowania wykorzystywanego w budownictwie. Nie jest to proces nowy i ogólnie wiadomo, że rzetelne planowanie we wczesnych etapach projektu ma znaczący, pozytywny wpływ na ogólny koszt projektu. Przez ponad 20 lat w budownictwie stalowym wykorzystywano modele 3D w taki sposób, że można było automatycznie utworzyć dokumentację produkcyjną 2D lub istniała możliwość przesłania powiązanych danych NC bezpośrednio do automatycznej produkcji.

  Podobnie, obliczenia konstrukcyjne dla całych modeli 3D są uznawane za najnowocześniejsze. W przypadku oprogramowania stosowanego w budownictwie, modele cyfrowe uruchamiają powstanie istotnych pytań o wymianę danych i sposobu efektywnego wykorzystania tych modeli w różnych programach stosowanych w budownictwie. Rozważyć należy nie tylko czyste fizyczne modele geometryczne, ale również wiele innych modeli zawierających dodatkowe elementy konstrukcyjne. Modele takie zawierają modele konstrukcyjne lub analityczne, obejmujące mechaniczne właściwości materiałów, warunki brzegowe lub obciążenia, których nie można uwzględnić w czystym modelu architektonicznym.

  Różnice te mogą powodować problemy podczas wymiany danych BIM między programami stosowanymi w inżynierii budowlanej. Dlatego przed BIM i analizą statyczno-wytrzymałościową stawiane są wysokie wymagania. Przeszkody te stanowią także duże wyzwanie dla twórców oprogramowania stosowanego w budownictwie. Niniejszy artykuł wyjaśnia fundamentalne problemy związane z wymianą danych oraz przedstawia rozwiązania przetestowane w praktyce.

Więcej artykułów technicznych i funkcji produktu