Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej i BIM

Interfejs dla SCIA Engineer

W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość importu modeli z programu do analizy statyczno-wytrzymałościowej SCIA Engineer z wykorzystaniem interfejsu XML.

 1. Wymiana danych pomiędzy SCIA Engineer i RFEM

  Import w RFEM/RSTAB

  W SCIA Engineer należy wygenerować plik eksportowy XML, który ma zostać następnie zaimportowany do RFEM/RSTAB.

  Oprócz danych geometrycznych, takich jak węzły lub pręty, możliwy jest także import obciążeń i przypadków obciążeń.

 2. Interfejs dla IFC i XML

  Alternatywny interfejs dla plików IFC

  Modele IFC z SCIA Engineer mogą mieć swoje modele referencyjne w programie RFEM/RSTAB. Modele są importowane do RFEM/RSTAB, wizualizowane, a komponenty mogą zostać poddane konwersji na obiekty programu RFEM/RSTAB (pręty, powierzchnie, bryły). 

  Modele referencyjne IFC w formacie Coordination View mogą być wyświetlane równolegle do modelu obliczeniowego RFEM/RSTAB. Interfejs zawiera tylko dane geometryczne, bez informacji o obciążeniu.