Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej i BIM

Planowanie 3D zgodnie z BIM

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software integrują się bezproblemowo z procesem modelowania informacji o budynku (BIM).

Istnieje wiele sposobów na wymianę danych z cyfrowych modeli budynków za pomocą programu RFEM lub RSTAB.

  • Planowanie zorientowane na BIM
  • Planowanie zorientowane na BIM

Interfejs dla SCIA Engineer

W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość importu modeli z programu do analizy statyczno-wytrzymałościowej SCIA Engineer z wykorzystaniem interfejsu XML.

1

Import w RFEM/RSTAB

W SCIA Engineer należy wygenerować plik eksportowy XML, który ma zostać następnie zaimportowany do RFEM/RSTAB.

Oprócz danych geometrycznych, takich jak węzły lub pręty, możliwy jest także import obciążeń i przypadków obciążeń.

2

Alternatywny interfejs dla plików IFC

Modele IFC z SCIA Engineer mogą mieć swoje modele referencyjne w programie RFEM/RSTAB. Modele są importowane do RFEM/RSTAB, wizualizowane, a komponenty mogą zostać poddane konwersji na obiekty programu RFEM/RSTAB (pręty, powierzchnie, bryły). 

Modele referencyjne IFC w formacie Coordination View mogą być wyświetlane równolegle do modelu obliczeniowego RFEM/RSTAB. Interfejs zawiera tylko dane geometryczne, bez informacji o obciążeniu.

[EN] KB 000871 | Eksport DXF

[EN] KB 000871 | Eksport DXF

Długość 0:10 Min.