Modelowanie informacji o budynku (BIM)

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

1

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej Dlubal Software i BIM

Bardzo ważne dla firmy Dlubal jest zapewnienie opcji planowania zgodnej z technologią BIM. Liczne interfejsy dostępne w programach RFEM i RSTAB umożliwiają wymianę danych z powszechnie używanymi oprogramowaniami (takim jak programy CAD), aby ułatwić i usprawnić projektowanie konstrukcji. 

Poniżej przedstawiony został zakres interfejsów wbudowanych w programy RFEM i RSTAB.

2

Interfejsy dla Tekla Structures

Dostępne są trzy opcje wymiany danych pomiędzy programem RFEM a Tekla Structures. Interfejs stp pozwala na transfer plików konstrukcji szkieletowych w obu kierunkach. Model analityczny utworzony w Tekla Structures można wysyłać do programu RFEM przy użyciu innego bezpośredniego interfejsu. Jeszcze inny bezpośredni interfejs służy do wymiany i przydzielania modeli fizycznych w obu kierunkach.

3

Integracja z Autodesk Revit Structure

Interfejs programu RFEM/RTSAB dla Autodesk Revit Structure pozwala na  bezpośrednią i dwukierunkową wymianę danych. Konstrukcję utworzoną w programie RFEM/RSTAB można i edytować w programie Revit Structure. W ten sam sposób można obliczać i wymiarować model konstrukcji Revit w programie RFEM. Późniejsze modyfikacje można łatwo zastosować zarówno w modelu programu Revit jak i RFEM.

4

Integracja z Autodesk AutoCAD

Oprócz wymiany danych przy użyciu plików DXF, RFEM/RSTAB pozwala na bezpośrednią wymianę danych z programem AutoCAD firmy Autodesk. Interfejs ten wykorzystuje najnowszą technologię .NET. Wymianę danych można rozpocząć bezpośrednio w programie RFEM.

5

Interfejs RFEM z Nemetschek Allplan (*.asf)

Dzięki plikom ASF zbrojenie zdefiniowane w RF-CONCRETE można eksportować i wyświetlać w Allplan w postaci zarysów i kolorowej grafiki.

Ponadto, firma Allbau Software GmbH oferuje wtyczkę Allplan2Dlubal, dzięki której istnieje możliwość automatycznego generowania modelu typu "płyta-pręt" z modelu Allplan, aby zastosować go w oprogramowaniu firmy Dlubal.

6

Wspólnego interfejsu RFEM z Rhino i Grasshopper

Dwukierunkowy interfejs RFEM-Rhino umożliwia przesyłanie różnych rodzajów linii oraz powierzchni (płaszczyzna, powierzchnia obrócona i NURBS).

Bezpośredni interfejs z Grasshopper umożliwia przenoszenie do programu RFEM powierzchni o właściwościach Materiał, Grubość i Typ sztywności powierzchni, a także prętów o właściwościach Materiał, Przekrój i Obrót.

7

Wymiana danych z Dietrich's (*.ifc)

Dzięki interfejsowi IFC oraz "modelowi CAD/BIM", użytkownik może importować pliki IFC oraz konwertować je na elementy prętowe lub powierzchniowe. Dzięki współpracy z firmą Dietrich's, możliwość importu została zoptymalizowana w taki sposób, że odpowiednie przekroje i materiały są automatycznie przyporządkowane elementom prętowym. 

8

Interfejs SketchUp z wykorzystaniem 3skeng Steelwork Tool

W programie 3skeng Steelwork in SktechUp, istnieje możliwość eksportowania plików IFC w oparciu o "Structural Analysis View". Widok ten zawiera układ konstrukcyjny ze zwolnieniami na prętach i przekrojem oraz właściwościami materiałowymi. W celu zaimportowania pliku IFC, można skorzystać z opcji "Plik" → "Import". Aby uzyskać więcej szczegółów, zapraszamy na stronę SHK Engineering and Consulting GmbH & Co. KG.

9

Interfejs produktu dla konstrukcji stalowych (*.stp)

W celu transferu konstrukcji prętpwych wprowadziliśmy interfejs DSTV dla konstrukcji stalowych (German Steel Construction Association). Dzięki temu można wymieniać dane pomiędzy programem RFEM/RSTAB i programami takimi jak "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Frameworks", "Graitec Advance Steel", "Cadwork" i wiele innych.

10

Microsoft Excel

Bezpośredni interfejs dla Microsoft Excel pozwala na ponowne wykorzystanie lub przygotowanie wartości wprowadzanych w tabelach programu RFEM/RSTAB. Pozwala on na bezpośredni import i eksport tabel programu RFEM/RSTAB, pojedynczo lub wszystkich naraz, z lub do arkusza Excel. W aplikacji Excel można przygotowywać także równania dla danych parametrycznych, a następnie importować je do programu RFEM/RSTAB.

11

Format pliku DXF (*.dxf)

Format pliku DXF jest jednym z najpopularniejszych formatów wymiany danych pomiędzy programami CAD. Program RFEM/RSTAB może importować i eksportować pliki DXF.

12

Interfejs IFC

Interfejs IFC (Industry Foundation Classes) podzielony jest na różne obszary nazywane widokami. Podczas importu i eksportu danych, najszerzej wspierany jest StructuralAnalysisView. Oznacza to, że można dokonywać transferu modelu konstrukcji wraz z elementami prętowymi, obciążeniami skupionymi, liniowymi i prętowymi, podporami, warunkami podparcia, przypadkami obciążeń itd. Dodatkowo importowane są najważniejsze elementy z CoordinateView, który zawiera elementy graficzne. 

13

Połączenie RFEM z ConED

ConED posiada dwukierunkowy interfejs z programem RFEM. Ma on zastosowanie w wymiarowaniu systemów sufitowych, belek koszowych, płyt stropowych i całych budynków w ConED. Wszelkiego rodzaju modyfikacje można przeprowadzić w RFEM, jeszcze zanim użytkownik rozpocznie obliczenia. Wyniki obliczeń są odczytywane poprzez interfejs COM i importowane w ConED.

14

Interfejs SDNF (*.sdnf)

Interfejs SDNF (Steel Detailing Neutral Format) firmy Intergraph używany jest do wymiany danych z Intergraph Frameworks lub Tekla Structures. Pozwala on na import i eksport szerokiej gamy danych konstrukcyjnych, do których zaliczają się węzły i pręty, wraz z odpowiednimi materiałami i przekrojami z programu RFEM/RSTAB. Jedynie transfer warunków podparcia nie jest możliwy.

15

Interfejs dla Bentley ISM (*.ism.dgn)

Dzięki wprowadzeniu interfejsu ISM, w programie RFEM/RSTAB można teraz wymieniać modele z ProSteel, ProConcrete i innymi aplikacjami firmy Bentley. Interfejs ten działa w obu kierunkach. Rdzeniem technologii ISM jest ISM Viewer V8i dostarczany za darmo przez firmę Bentley. 

Ponadto można eksportować elementy powierzchniowe takie jak ściany, płyty oraz różne typy przekrojów do ProSteel i ProConcrete. Kolejną użyteczną funkcją ISM Viewer jest możliwość tworzenia dokumentów PDF 3D.

16

Interfejs RFEM z GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

Interfejs ten stanowi połączenie z programem CAD o nazwie Glaser firmy isb cad. Dzięki temu można importować pliki GEO do programu RFEM i eksportować wyniki obliczeń powierzchni betonowych w plikach FEM. RFEM importuje pojedyncze linie i łuki, powierzchnie i stropy (linie konturowe), linie środkowe ścian, punkty ciężkości słupów, otwory, obciążenia powierzchniowe oraz liniowe i węzłowe, obciążenia wolne prostokątne oraz liniowe i skupione. Eksport zawiera zbrojenie górne i dolne w siatce elementów skończonych lub w punktach rastru. Możliwy jest również eksport wyłącznie zbrojenia dodatkowego lub ścinanego.
17

Interfejs RFEM z DICAD STRAKON (*.cfe)

RFEM posiada wymianę danych z programem STRAKON firmy DICAD. Import zawiera dane konstrukcyjne, takie jak węzły, linie, materiały, powierzchnie, otwory, podpory węzłowe i liniowe. Ponadto można eksportować zbrojenie wraz z liniami granicznymi powierzchni. Każda powierzchnia eksportowana jest osobno.

18

Schemat konstrukcji prętowej CIS/2 (*.stp)

Format pliku CIS/2 NIST (National Institute of Standards and Technology) jest często używany do wymiany danych w krajach anglojęzycznych. Oprócz danych konstrukcyjnych dla elementów prętowych, można importować również informacje dotyczące obciążeń, przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń i wyników. 

Poniższy link prowadzi do opisu tego interfejsu.
19

Interfejs RFEM z CADKON (*.esf)

Format pliku ESF (Engineering Structural Format) pozwala na wymianę danych z programem projektowym CADKON firmy ABStudio. Można dzięki temu eksportować powierzchnie płaskie o jednakowej grubości wraz z otworami oraz materiały używane w programie RFEM.
20

Textformat (*.000)

Istnieje możliwość importu plików tekstowych w formacie *.000 (konstrukcja) i *.001 (obciążenia) do programu RFEM (dawny program PLATE firmy Dlubal).
21

SCIA Engineer (*.xml)

Aby przeprowadzać wymianę danych z innymi programami, wykorzystywanymi w analizie statyczno-wytrzymałościowej, wprowadzono możliwość importu plików XML z Scia Engineer.

22

Interfejs z Cadwork (*.stp)

Interfejs ten pozwala na eksport modeli do programu CAD Cadwork oraz na import danych z programu Cadwork do programu RFEM/RSTAB. Oprócz geometrii modelu transfer zawiera informacje o przekrojach, materiałach, podporach i połączeniach sztywnych.

23

Interfejs SEMA

Przy użyciu tego interfejsu można importować konstrukcje 3D utworzone przy użyciu oprogramowania dla drewna i połączeń SEMA. Model z programu SEMA można importować do programów firmy Dlubal w pliku DXF lub DSTV (STP). DSTV potrafi nie tylko wymieniać dane na temat geometrii konstrukcji, ale również informacje na temat przekrojów, materiałów, podpór lub połączeń sztywnych.
24

Interfejs z Advance Steel (*.smlx)

Korzystają cz eksportu SMLX (Steel Markup Language), użytkownik może przenosić konstrukcje prętowe z RSTAB lub RFEM do Advance Steel. Oprócz geometrii modelu, można także przenosić odpowiednie przekroje, materiały oraz mimośrody prętów.

25

Interfejs z Hilti PROFIS Engineering Suite

Bezpośredni, dwukierunkowy interfejs umożliwia wymianę danych pomiędzy programami RFEM/RSTAB oraz Hilti PROFIS Engineering Suite.

Zasadniczo, obciążenia z programu  RFEM/RSTAB są eksportowane do Hilti PROFIS Engineering Suite, gdzie przeprowadzane są obliczenia sworzni i głowic zakotwienia. Wyniki obliczeń sworzni mogą zostać zaimportowane do RFEM/RSTAB w postaci komentarzy.

26

Interfejs z IDEA StatiCa

Eksportuj do IDEA StatiCa pręty, przekroje (wykonane ze stali lub betonu) i siły wewnętrzne z programu RFEM/RSTAB. Dane są synchronizowane w IDEA StatiCa w przypadku modyfikacji modelu w RFEM/RSTAB.
27

Warstwy tła

Warstwy tła używane są w celu uproszczenia modelowania. Warstwy te można wykorzystać jako podkład w oknie roboczym programu RFEM, w celu ułatwienia wprowadzania obiektów graficznych.

28

Interfejs dla VCmaster

Protokół wydruku programu RFEM/RSTAB można wyeksportować do programu VCmaster opracowanego przez firmę Veith Christoph w celu jego dalszej edycji (przetwarzanie obliczeń i tekstu).

29

Interfejs RTF

W celu szczegółowej edycji protokołu wydruku przy użyciu MS Office, można zamienić go wraz z grafiką na plik RTF.
30

Moduły dodatkowe RS-COM (dla RSTAB) i RF-COM (dla RFEM)

Ten programowalny interfejs oparty jest na technologii COM. Służy on do pisania własnych makr lub programów post-procesowych.

31

Moduł dodatkowy RF-LINK

Po zainstalowaniu modułu RF-LINK, dostępne są dodatkowe interfejsy do importu danych:

  • Standard Acis Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*. stp, *.step)

32

Ogólne informacje na temat importu i eksportu

Wspomniane interfejsy i formaty wymiany plików (z wyjątkiem MS Excel i CSV) pozwalają zarządzać materiałami i przekrojami przy użyciu plików konwersji, definiowanych przez użytkownika. 

Po imporcie lub przed eksportem można oczywiście sprawdzić poprawność. Oprócz tego można eksportować wybrane obiekty, definiować orientację osi Z dla wymiany danych, a współrzędne można odbijać lustrzanie lub zamieniać.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Instrukcje obsługi

Instrukcje

Przyjemna i wygodna praca z produktami Dlubal Software

„„Jak zwykle chciałbym potwierdzić, że praca z programami firmy Dlubal to prawdziwa przyjemność.

Jestem również w pełni zadowolony z podłączenia do REVIT 2017, ponieważ spełnia on bardzo wysoki standard i działa dobrze. ”“

Wymiana danych bez problemu

„Wymiana danych pomiędzy cadwork i RSTAB przebiegła bez problemu.“


Projekt: Dach budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Austria

RFEM
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM
Moduł dodatkowy RFEM RF-CONCRETE NL | Nieliniowe obliczenia betonu zbrojonego dla stanu granicznego użytkowalności

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM
Moduł dodatkowy RFEM RF-PUNCH Pro | Obliczenia na przebicie dla powierzchni podpartych selektywnie lub liniowo

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
FOUNDATION Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL Plasticity

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SIA (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL GB

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg GB 50017-2003 (Norma chińska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg CSA S16 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Fatigue Members (en)

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie wg EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-ALUMINUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-ALUMINUM ADM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 i ADM 2020 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-TIMBER Pro  (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-TIMBER AWC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg ANSI/AWC NDS (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-TIMBER CSA

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg CSA O86-14 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-GLASS (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-TOWER Structure

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM
RF-TOWER Equipment

Moduł dodatkowy

Generowanie wyposażenia masztów telekomunikacyjnych

Cena pierwszej licencji
990,00 USD
RFEM
RF-TOWER Loading

Moduł dodatkowy

Generowanie obciążeń wiatrem i lodem oraz obciążeń zmiennych dla kratowych konstrukcji wsporczych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM
Długości efektywne RF-TOWER

Moduł dodatkowy

Określanie długości efektywnych kratowych konstrukcji wsporczych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM
RF-TOWER Design

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-FRAME-JOINT Pro

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-JOINTS Steel - Pinned

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Moduł dodatkowy

Obliczanie bezpośrednich połączeń drewnianych według Eurokod 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF -DYNAM Pro - Nonlinear Time History

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-PIPING

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM
RF-PIPING Design

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM
RF-CUTTING-PATTERN

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 240,00 USD
RFEM
RF-DEFORM (en)

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RFEM
RF-MOVE

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM
Instrukcja RF-MOVE Surface (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla powierzchni

Cena pierwszej licencji
540,00 USD
RFEM
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM
RF-SOILIN (en)

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF-INFLUENCE

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM
RF-STAGES (en)

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM
RF-LAMINATE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
Moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB RF-COM/RS-COM

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) w oparciu o technologię COM

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM
RF-LINK

Moduł dodatkowy

Interfejs programu RFEM do importu danych w formatach Step, IGES, ACIS

Cena pierwszej licencji
900,00 USD