Oprogramowanie Dlubal Software do analizy stateczności

Analiza stateczności konstrukcji

Analiza stateczności jest konieczna zwłaszcza w przypadku elementów konstrukcyjnych poddanych ściskaniu i zginaniu. Analiza stateczności jest zazwyczaj przeprowadzana w odpowiednich dodatkach dla danego materiału (na przykład w programie Wymiarowanie stali dla programu RFEM 6/RSTA 8 dla prętów stalowych).

Ponadto programy RFEM i RSTAB zapewniają zaawansowane moduły dodatkowe i dodatkowe do wymiarowania płyty, analizy wyboczenia i wiele innych.

  • Analiza stateczności konstrukcji
  • Analiza stateczności konstrukcji
  • Analiza stateczności konstrukcji

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Program RFEM 6 do analizy statyczno - wytrzymałościowej stanowi podstawę rodziny programów o budowie modułowej. Służy do definiowania konstrukcji, materiałów i oddziaływań konstrukcji z płyt, powłok i prętów. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji złożonych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Oprogramowanie do analizy konstrukcji szkieletowych i kratownic

Program RSTAB 9 do analizy statyczno -wytrzymałościowej ma podobny zakres funkcji jak program RFEM. Ze względu na specjalizację w zakresie ram i kratownic, program RSTAB jest jeszcze łatwiejszy w użyciu i od lat jest pierwszym wyborem dla inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne wyłącznie prętowe.

Analiza stateczności według wartości własnych i metody przyrostowej

Rozszerzenie Stateczność konstrukcji dla programu RFEM 6/RSTAB 9 oblicza współczynniki obciążenia krytycznego i odpowiednie postacie stateczności zgodnie z metodą wartości własnych i metodą przyrostową. Dzięki temu jest odpowiedni do liniowej i nieliniowej analizy stateczności konstrukcji.

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) dla programu RFEM 6/RSTAB 9 umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas obliczania prętów w programach RFEM i RSTAB.

Generowanie zastępczych imperfekcji geometrycznych i wstępnie odkształconych konstrukcji początkowych

Moduł dodatkowy RF-IMP/RSIMP dla RFEM 5 / RSTAB 8 służy do generowania imperfekcji zastępczych (obciążeń zastępczych) lub wstępnie odkształconego modelu zastępczego.

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Program samodzielny PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy RF-/PLATE-BUCKLING dla programu RFEM 5/RSTAB 8 umożliwiają obliczanie bezpieczeństwa wyboczeniowego płyt prostokątnych zgodnie z normą EN 1993-1.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Duża liczba interfejsów zapewnia wymianę danych z cyfrowych modeli budynków z programem RFEM lub RSTAB.

Usługa web service (programowalny interfejs) może być wykorzystana do odczytu lub zapisu danych z/do programów RFEM i RSTAB.

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Instrukcja online | RFEM 6

Instrukcje obsługi

Modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej do pobrania

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Wybieraj modele konstrukcyjne i wykorzystaj je podczas szkoleń lub w swoich projektach.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 8. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza skręcania skrępowanego według teorii drugiego rzędu z 7 stopniami swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza kształtów wyboczeniowych konstrukcji według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i wstępnie zdeformowanych konstrukcji początkowych do obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-PLATE-BUCKLING

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia płyt prostokątnych z usztywnieniami lub bez

Cena pierwszej licencji
900,00 USD