Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  SIST EN 1998-1

ag in % of g 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: SIST EN 1998-1:2005/oA101:2009  |  https://www.openstreetmap.org  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych