Dlubal 软件的教学视频平台正式上线

Dlubal 软件的用户可以在视频分享平台上观看各类视频,例如教学演示、网络课堂等内容。帮助用户快速了解和掌握软件的使用。
请访问:
BILIBILI(B站): https://space.bilibili.com/448738355
优酷: http://i.youku.com/dlubal/448738355