Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie śniegiem  |  EN 1991-1-3  |  NBN EN 1991-1-3

sk w kN/m2 ≤ 0.5 ≤ 0.6 ≤ 0.7 ≤ 0.8 ≤ 0.9 ≤ 1.0 ≤ 1.1 ≤ 1.2
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: NBN EN 1991-1-3 ANB:2007  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych