Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie śniegiem  |  EN 1991-1-3  |  SFS EN 1991-1-3

sk w kN/m2 2.0 2.0 - 2.5 2.5 2.5 - 2.75 2.75 2.5 - 3.0 2.75 - 3.0 3.0 2.75 - 3.5 3.0 - 3.5 3.5
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 15.10.2019  |  Źródło: Nationella bilagor till eurokoderna SFS-EN 1991:2016-12  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych