Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  ČSN EN 1998-1

Strefa sejsmiczna 0,03·g 0,04·g 0,05·g 0,06·g 0,07·g N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: ČSN EN 1998-1 NA:2016-09 ed. A  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych