Norma
Załącznik
Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  CYS EN 1998-1
Strefa sejsmiczna 1 2 3
 
Source: NA to CYS EN 1998-1:2004  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych