Norma
ab/g w m/s2
 
Czynnik wpływający K

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  NCSE-02  |  NCSE-02

ab/g w m/s2 < 0.06 < 0.08 < 0.10 < 0.12 < 0.15 < 0.17 < 0.19 < 0.21 < 0.23 ≤ 0.25
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 15.10.2019  |  Źródło: NCSE-02:2009  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych