Norma
Kraj| Załącznik
Strefa sejsmiczna - Typ 1
 
Strefa sejsmiczna- Typ 2

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  NP EN 1998-1

Strefa sejsmiczna - Typ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: NP EN 1998-1/NA:2010-03  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych