Norma
Kraj| Załącznik
agR w m/s2
 
Strefa sejsmiczna

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  ÖNORM B 1998-1

agR w m/s2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 15.10.2019  |  Źródło: ÖNORM B 1998-1:2017-07-01  |  http://www.gadm.org/download  |  Ochrona danych