Norma
Załącznik
agR in m/s2
 
Strefa sejsmiczna
Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  ÖNORM B 1998-1
agR in m/s2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
 
Source: ÖNORM B 1998-1:2011-06-15  |  http://www.gadm.org/download  |  Ochrona danych