Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie trzęsieniem ziemi  |  EN 1998-1  |  STN EN 1998-1

agR w m/s2 0,40 0,63 0,86 1,10
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: STN EN 1998-1/NA/2:2012-03http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych