Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie wiatrem  |  EN 1991-1-4  |  BDS EN 1991-1-4

qb,0 w kN/m2 0,18-0,38 0,39-0,48 0,49-0,6 0,61-0,7 0,71-0,8 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: BDS EN 1991-1-4/NA:2011-06  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych