Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie wiatrem  |  EN 1991-1-4  |  DIN EN 1991-1-4

Strefa obciążenia wiatrem 1 2 2* 3 4 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Źródło: DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12  |  Windzonen nach Verwaltungsgrenzen 2018-09-27  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Hafen von Hamburg 1:50000, Stand 2010-10, Hamburg Port Authority  |  Ochrona danych