Norma

Obciążenie wiatrem  |  SIA 261  |  SIA 261

qp0 w kN/m2 0,9 1,1 1,3 1,1 - 2,7 1,4 - 3,3 2,4 3,3 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 04.10.2019  |  Źródło: SIA 261:2014  |  SIA 261-C1:2015  |  http://www.gadm.org/download  |  http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp  |  Ochrona danych