Norma
Země | Příloha

Zatížení sněhem  |  ASCE/SEI 7-16  |  Oregon - tabulka 7.2-7

pg v lb/ft2 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 >400