Bezplatné semináře

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatné semináře Navrhování konstrukcí podle evropských norem, kde máte možnost seznámit se na praktických příkladech s postupem výpočtu železobetonových a ocelových konstrukcí podle nových evropských norem.


Termíny seminářů

RFEM

RFEM

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a intuitivní modelování a statické posouzení obecných 2D a 3D konstrukcí, které se skládají z prutů, ploch, stěn, rovinných ploch, skořepin a těles.

 

RSTAB

RSTAB

Program RSTAB pro statické výpočty prutových konstrukcí má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let tou nejlepší volbou pro statické výpočty.

Pro studenty

Programy pro statické výpočty studentům zdarma

Dlubal Software nabízí studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit bezplatnou studentskou licenci programů pro statické výpočty. Využijte výhod této nabídky pro Vaše projekty, cvičení, seminární a diplomové práce a vyžádejte si náš software zdarma.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Názory a zkušenosti uživatelů

Jeden z nejlepších softwarů na dynamiku

„Ukazuje se, že program RFEM je jeden z nejlepších softwarů na dynamiku a nelineární problémy - výrazně příjemnější na obsluhu než konkurenční programy, studenti se v něm rychle orientují a chápou, co se počítá. Jako pozitivní zkušenosti rád uvedu uživatelsky příjemný preprocesor, kde se konstrukce modelují skoro tak pohodlně jako v CADu, velmi dobře řešené modelování 3D prvků včetně rychlého výpočtu.

V mé disertační práci jsem v programech RFEM a RSTAB simuloval chování betonového průřezu s kompozitní výztuží při kolapsu. Ve srovnání s experimentem se liší výsledky nelineárního výpočtu v řádech jednotek, zatímco lineární výpočet se liší v řádech desítek procent. Rychlost obou výpočtů v programech Dlubal Software se narozdíl od konkurenčních programů pohybují ve vteřinách.“

Další recenze

Novinky a události

 • Excentricity

  22. října 2018

  Zohlednění excentricity prutů a ploch

  Pro rovnoběžné odsazení systémové roviny prutů a ploch a případně také pro osové odsazení v případě prutů se nabízí funkce pro zadání excentricity.

 • Model A

  17. října 2018

  Vliv tuhosti přípoje na posouzení prutů a spojů

  V praxi se stavební inženýři stále znovu setkávají s úkolem provést úpravy v již postavených stavbách. V mnoha případech je třeba na stávající konstrukce vnést dodatečná zatížení.

 • Konstrukce

  15. října 2018

  Posouzení sloupu s náběhy podle EN 1993-1-1

  Následující konstrukci přebíráme z odborné literatury [1] Komentář k Eurokódu 3, kde se uvádí jako příklad IV.10. U daného sloupu s lineárně proměnným průřezem je třeba ověřit dostatečnou únosnost (posouzení průřezu a stability).

 • Individuálně vytvořený EXCEL nástroj v programu RFEM

  10. října 2018

  Rozhraní COM ve VBA | 3. Vytvoření nástroje

  V části 2.2 této série jsme si na příkladu prutu ukázali, jak se vytváří a upravují uzlové podpory, zatížení, zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. V následujícím příspěvku si předvedeme, jak si mohou uživatelé sami vytvářet vlastní nástroje.

 • Lokální osy prutu x, y a z

  8. října 2018

  Úhel natočení prutu

  V prostorových konstrukcích hraje poloha prutu důležitou roli při výpočtu vnitřních sil. Orientaci os prutu lze zaprvé stanovit globálním úhlem natočení průřezu, zadruhé pak specifickým úhlem natočení prutu.

 • Konstrukce

  3. října 2018

  Rozhraní COM ve VBA | 4.2 Optimalizace rámu

  V části 4.1 naší série jsme popsali připojení přídavného modulu RF-/STEEL EC3 a již jsme zadali pruty a kombinace zatížení, které se mají posoudit. V tomto příspěvku se zaměříme na optimalizaci průřezů v modulu a jejich předání do programu RFEM. Prvky, kterými jsme se zabývali již v předchozích článcích, ponecháme stranou.

 • Konstrukce

  1. října 2018

  Rozhraní COM ve VBA | 4.1 Optimalizace rámu

  V části 4.1 a 4.2 této série se budeme zabývat optimalizací rámu pomocí přídavného modulu RF-/STEEL EC3. V následující části přitom popíšeme připojení modulu a vyvolání relevantních prutů.

 • Konstrukce

  27. září 2018

  Síly ve vrutech mezi hlavním a připojeným nosníkem

  Modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber umožňuje posoudit připojení vedlejších nosníků na hlavní nosníky. Výpočet sil ve vrutech si vysvětlíme na příkladu nosníku připojeného na torzně tuhý hlavní nosník.

 • Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Rigid pro program RFEM/RSTAB | Tuhé spoje podle EC3

  18. září 2018

  Nový přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Rigid

  Pomocí přídavného modulu RF-/JOINTS Steel - Rigid lze konfigurovat a navrhnout podle Eurokódu 3 momentově tuhé spoje válcovaných a svařovaných I-profilů. K dispozici jsou následující typy: spoj s čelní deskou (nosník na sloup nebo nosník na nosník) a tuhý spoj s příložkami na stojině.

 • group-seminar-rstab

  15. listopadu 2018 9:00 ~ 16:30

  Školení RSTAB v Praze

  Základní školení MKP programu RSTAB (max. 4 účastníci)

 • group-seminar-rfem

  14. listopadu 2018 9:00 ~ 16:30

  Školení RFEM v Praze

  Základní školení MKP programu RFEM (max. 4 účastníci)