RFEM

RFEM

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a intuitivní modelování a statické posouzení obecných 2D a 3D konstrukcí, které se skládají z prutů, ploch, stěn, rovinných ploch, skořepin a těles.

 

RSTAB

RSTAB

Program RSTAB pro statické výpočty prutových konstrukcí má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let tou nejlepší volbou pro statické výpočty.

Pro studenty

Programy pro statické výpočty studentům zdarma

Dlubal Software nabízí studentům vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit bezplatnou studentskou licenci programů pro statické výpočty. Využijte výhod této nabídky pro Vaše projekty, cvičení, seminární a diplomové práce a vyžádejte si náš software zdarma.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Názory a zkušenosti uživatelů

Jeden z nejlepších softwarů na dynamiku

„Ukazuje se, že program RFEM je jeden z nejlepších softwarů na dynamiku a nelineární problémy - výrazně příjemnější na obsluhu než konkurenční programy, studenti se v něm rychle orientují a chápou, co se počítá. Jako pozitivní zkušenosti rád uvedu uživatelsky příjemný preprocesor, kde se konstrukce modelují skoro tak pohodlně jako v CADu, velmi dobře řešené modelování 3D prvků včetně rychlého výpočtu.

V mé disertační práci jsem v programech RFEM a RSTAB simuloval chování betonového průřezu s kompozitní výztuží při kolapsu. Ve srovnání s experimentem se liší výsledky nelineárního výpočtu v řádech jednotek, zatímco lineární výpočet se liší v řádech desítek procent. Rychlost obou výpočtů v programech Dlubal Software se na rozdíl od konkurenčních programů pohybují ve vteřinách.“

Další recenze

Novinky a události

 • Chování plynu v tělese typu Plyn

  12. listopadu 2018

  Ideální plyn ve statice

  Ideální plyn je model plynu, který se skládá z neuspořádaně se pohybujících nerozpínavých hmotných částic v uzavřeném prostoru. V tomto prostoru se každá částice pohybuje určitou rychlostí v určitém směru. Náraz částice na jinou částici nebo na stěnu vymezeného prostoru vyvolává vychýlení a změnu rychlosti zúčastněných částic.

 • Model obytného domu v programu RFEM s předpjatým stropem

  7. listopadu 2018

  Posouzení předpjatého betonu v programu RFEM

  Účinné posouzení předpjatých konstrukčních prvků vyžaduje další kroky, které přesahují standardní posouzení železobetonových konstrukcí počínaje modelováním předpínacích prvků přes výpočet náhradních zatížení až po posouzení únosnosti průřezu.

 • Generování řetězovky

  5. listopadu 2018

  Nástroje pro modelování lanových konstrukcí

  Programy RFEM a RSTAB jsou programy pro obecné výpočty prutových konstrukcí a pro analýzu konstrukcí metodou konečných prvků, které jsou schopny pokrýt bezpočet dílčích oblastí stavebního oboru.

 • Podporové podmínky pro pružné podloží plochy

  29. října 2018

  Konzolový model podloží

  V tomto příspěvku představíme další metodu posouzení uložení ploch. Tato metoda zohledňuje i přilehlou oblast podloží mimo vlastní základ jako konzolový model. Parametry podloží přitom přebíráme z obsáhlejších prací Pasternaka a Barvačova.

 • Pružiny u podloží plochy [1]

  24. října 2018

  Porovnání různých modelů podloží v programu RFEM

  Podloží se v programu RFEM řeší obvykle metodou pružinových konstant. Důvodem je poměrná jednoduchost a přehlednost tohoto řešení. Nejsou zapotřebí žádné iterační výpočty a doba výpočtu je relativně krátká.

 • Excentricity

  22. října 2018

  Zohlednění excentricity prutů a ploch

  Pro rovnoběžné odsazení systémové roviny prutů a ploch a případně také pro osové odsazení v případě prutů se nabízí funkce pro zadání excentricity.

 • Model A

  17. října 2018

  Vliv tuhosti přípoje na posouzení prutů a spojů

  V praxi se stavební inženýři stále znovu setkávají s úkolem provést úpravy v již postavených stavbách. V mnoha případech je třeba na stávající konstrukce vnést dodatečná zatížení.

 • Konstrukce

  15. října 2018

  Posouzení sloupu s náběhy podle EN 1993-1-1

  Následující konstrukci přebíráme z odborné literatury [1] Komentář k Eurokódu 3, kde se uvádí jako příklad IV.10. U daného sloupu s lineárně proměnným průřezem je třeba ověřit dostatečnou únosnost (posouzení průřezu a stability).