Norma
Kraj| Załącznik

Obciążenie śniegiem  |  EN 1991-1-3  |  NS-EN 1991-1-3

Basic value of snow load sk0 in kN/m2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 N/A
 
Narzędzie do geolokalizacji  |  Sklep internetowy  |  Last updated: 09.01.2020  |  Źródło: NS-EN 1991-1-3:2003+A1:2015+NA:2018  |  http://www.gadm.org/download  |  https://kartkatalog.geonorge.no  |  https://kommunekart.com  |  https://mapcarta.com  |  Ochrona danych